Studenci uczelni medycznej z Kamieńca Podolskiego zakończyli wizytę w Wyższej Szkole Agrobiznesu.
Międzynarodowy projekt „Na straży życia”- realizowany dzięki współpracy uczelni łomżyńskiej z ukraińską miał na celu integrację , zapoznanie z polską kulturą, lokalnymi tradycjami, historią Łomży i okolic oraz szkolenie z zakresu pomocy medycznej. W kilkudniowej wizycie wzięło udział 10 uczestników z Ukrainy w tym 4 opiekunów i 6 studentów. Spotkania gości ze studentami oraz władzami naszej uczelni pozwoliły przede wszystkim na pogłębienie więzi pomiędzy uczelniami, wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki , a także doskonalenie umiejętności językowych. Mamy nadzieję, że już niedługo również i my- korzystając z zaproszenia- odwiedzimy medyczną uczelnię w Kamieńcu Podolskim.