W piętek, 22 października grupa studentów trzeciego semestru studiów magisterskich kierunku rolnictwo uczestniczyła w zajęciach terenowych z bardzo interesującego przedmiotu – Rośliny energetyczne. Elementem praktycznego kształcenia w programie studiów jest osobisty udział studentów w badaniach, pomiarach czy ocenach na poletkach doświadczalnych – a także na plantacjach produkcyjnych.

Plantacja obsadzona została już w 2019 r. drzewami tlenowymi Oxytree (clon 112) i jest ciągle obserwowana, badana i monitorowana przez pracowników naukowych i studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.   Obecna wizyta terenowa miała za zadanie dokonanie obserwacji i pomiarów kończącego się sezonu wegetacyjnego. Większość drzew już zrzuciła swoje ogromne liście i przechodzi w stan zimowania.

Wykonywane pomiary potwierdziły w większości zakładany wcześniej bardzo duży wzrost wysokości drzew i przyrost średnicy pni. Niektóre okazy już mogą być uznane za odpowiadające warunkom komercyjnym, nadającym się do obróbki i wykorzystania. Po pierwszym roku uprawy produkcyjnej wysokość niektórych okazów przewyższała pięć metrów przy średnicy powyżej 80 milimetrów na wysokości pnia jednego metra od gruntu. Jednak końcowy etap tego cyklu uprawy przewidywany jest dopiero za kilka lat. W tym czasie drzewa powinny zwiększyć swoje rozmiary i podwyższyć parametry wytrzymałościowe. Drewno można wykorzystywać do celów konstrukcyjnych w budownictwie i przetwórstwa meblowego.

Przy udziale rolnika, właściciela i plantatora, pana Jerzego przeprowadzono szereg badań i zapisów. Wyjaśniano nieraz znaczące różnice w przyrostach zależne od jakości gleby, warunków uprawy i oddziaływania środowiska naturalnego. Trudne warunki północnowschodniej Polski znacząco zróżnicowały ubiegłej zimy w warunkach silnych mrozów wyniki badań hiszpańskich uczonych. Studenci porównali efektywność na podstawie uzyskanych rezultatów. Uzyskano w rezultacie dość wysokie czynniki ryzyka dla tego typu egzotycznych, jak się okazuje – klonów upraw roślin z odmian Paulownia.

Określaną zwyczajowo, jako „wartość dodaną” należy nazwać wizytę studentów w Tykocinie. Miasto to w dniu 21.10.2021 r.   odznaczone zostało przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułem Pomnika Historii. Studenci z zaciekawieniem wysłuchali bardzo świeżej relacji Burmistrza Tykocina Pana Mariusza Dudzińskiego podczas bardzo miłego spotkania przy znakomitej kawie w uroczej kawiarni przy ulicy Złotej. Gratulacje i zasłużone wyrazy uznania przekazano także społeczności miasta. W swobodnej atmosferze studenci i towarzysząca kadra zapoznali się z turystycznymi planami rozwoju miasta. Warte podkreślenia jest, że rozwoju w typowym dla środowiska rolniczego środowisku miasta i gminy.

Mimo typowo jesiennej pogody i przejmującego wręcz sztormowego wiatru wszyscy byli bardzo radzi z tego wyjazdu. Wyniki zgromadzonych obserwacji, pomiarów fotografii będą cennym materiałem do naukowych rozważań – już niebawem – magistrów!