W dniu 19 grudnia 2020 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyły się zajęcia praktyczne związane z korekcji racic i chorób kończyn krów mlecznych. Zajęcia były rozłożone na kilka dni i uczestniczyli w nich studenci kierunku Rolnictwo, semestru VII, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone były przez dr n. wet. Mariana Czerskiego i firmę pana Daniela Tyborowskiego – wyspecjalizowaną w wykonywaniu korekcji racic. Zajęcia przeprowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdy student mógł praktycznie przeprowadzić taki zabieg, poznać prawidłowe ukształtowanie racic, dokonać założenia opatrunku czy usunięcia palca. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Studenci chętnie wykonywali zabiegi, zadawali dużo pytań. Wiedzę praktyczną będą mogli wykorzystać we własnym gospodarstwie. Należy podkreślić że takie zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży co roku na kierunku Rolnictwo, specjalności Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła.