Sprawozdanie z wyjazdu na konferencję naukową „Bezpieczeństwo Narodowe – aspekty teoretyczne i formalne”

W dniu 28.04.215r. odbył się wyjazd członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa na konferencję do Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na temat „Bezpieczeństwo Narodowe – aspekty teoretyczne i formalne”

Akademia Obrony Narodowej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową mającą na celu diagnozę stanu teorii i praktyki bezpieczeństwa narodowego oraz określenie jego głównych kierunków rozwoju. Zamysłem organizatorów było poszukiwanie i efektywne wdrażanie nowych formuł badawczych i edukacyjnych. Chodzi zatem o tożsamość właściwą naukom o bezpieczeństwie oraz o związane z nią: metodologię, paradygmaty oraz kierunki badań i kształcenia.

Obszary problemowe:

 1. Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie – nowa perspektywa metodologiczna.
 2. Wpływ zmian środowiska (wymiar zewnętrzny i wewnętrzny) bezpieczeństwa na przedmiot i metodologię badań.
 3. Współczesne paradygmaty bezpieczeństwa.
 4. Dorobek nauk o bezpieczeństwie a rozwój kierunków kształcenia. Między teorią a praktyką dydaktyczną.
 5. Postulowane kierunki rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
 6. Nauki o bezpieczeństwie a potrzeby podmiotów ochrony bezpieczeństwa.

 

Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa, którzy byli obecni na wyjeździe:

 1. Paulina Grądzka
 2. Izabela Lilia Jórkowska
 3. Klaudia Puławska
 4. Łukasz Borawski
 5. Paweł Mackiewicz
 6. Łukasz Borusiewicz
 7. Olgiert Komiażyk
 8. Monika Dąbrowska
 9. Agata Sokołowska
 10. Kamila Łuniewska
 11. Przemek Czarnecki