Samorząd Studencki przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

 Sprawozdanie z konferencji na temat „Służba Więzienna w służbie społeczeństwu. Dylematy polskiego więziennictwa – zatrudnij skazanego w dniu 13 lutego 2015 r.”

 

Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa WSA w Łomży uczestniczyli
w organizowanym przez Zakład Karny w Czerwonym Borze oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży seminarium naukowo-eksperckim, które odbyło się w dniu 13 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Temat przedsięwzięcia przedstawiał się następująco „Służba Więzienna w służbie społeczeństwu. Dylematy polskiego więziennictwa – zatrudnij skazanego”. Dyskusja dotyczył realizowanych przez Służbę Więzienną zadań w zakresie  wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu  skutkujących pozbawieniem wolności. Prelegenci omówili kwestię prowadzenia oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Jednak w głównej mierze, skupiono się na organizowaniu pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych dla skazanych.

Członkowie Koła, biorąc udział w przedmiotowym seminarium z pewnością poszerzyli swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w szczególności dotyczącej funkcjonowania formacji Służby Więziennej.

 

Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa, którzy byli obecni na konferencji:

  1. Paulina Grądzka
  2. Izabela Lilia Jórkowska
  3. Klaudia Puławska
  4. Łukasz Wyrzykowski
  5. Łukasz Borawski
  6. Łukasz Drewnowski
  7. Karol Skrodzki
  8. Kamila Łuniewska
  9. Monika Dąbrowska
  10. Agata Sokołowska

Opracowała

Przewodnicząca Koła