W dniu 05.12.2019 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyło się I spotkanie opłatkowe Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych: Koordynator ds. Administracyjnych Pani Małgorzata Bogdaniuk, Dyrektor ds. Realizacji Projektów i Ekspertyz Pan mgr. inż. Wojciech Koliński, mgr inż. bud. arch. Marcina Kieżel  Usługi Projektowe i Doradztwo Budowlane Marcin Kieżel, inż. arch. Aleksandra Rychlik, Dr Architektura Biuro projektowe, mgr inż. bud. arch. Dawid Rychta, Dr Architektura Biuro projektowe i Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Konkursów dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, przedstawiciel władz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Dziekan oraz Koordynator praktyk studenckich dr inż. Piotr Ponichtera, przedstawiciel władz lokalnych i samorządowych – Pani Poseł Bernadeta Krynicka oraz członkowie PO PSRiBS.

Zgromadzonych gości przywitali Prezes Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Pan mgr inż. Dariusz Tomaszewicz oraz Dziekan Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr inż. Piotr Ponichtera. Następnie Prezes PO PSRiBS poprosił Pana mgr. inż. Wojciecha Kolińskiego i Panią Małgorzatę Bogdaniuk o wręczenie legitymacji nowym członkom PO PSRiBS. Po tej miłej uroczystości obecni na spotkaniu podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i umożliwiło zintegrowanie przedstawicieli członków Stowarzyszenia, reprezentujących różne branże.