Bezpieczeństwo wewnętrzne / Służby Państwowe

(II stopnia) – została opracowana z myślą o przygotowaniu kandydatów wyrażających zainteresowanie służbą w formacjach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Straży Miejskich i Gminnych, czy też pracy w lokalnych instytucjach i organach zarządzania kryzysowego, a także podmiotów gospodarczych świadczących usługi ochrony osób i mienia, detektywistycznych, czy obrotu specjalnego w tym w strukturach wojskowych. W sektorze usług miękkich warto wyróżnić zarządzanie ryzykiem oraz wielokierunkową obsługę obrotu towarowego w obszarze przygranicznym.
Absolwenci będą dysponować szeroką wiedzą z zakresu przepisów prawnych regulujących funkcjonowania poszczególnych służb. W ramach specjalizacji przyszli kandydaci do pracy w służbach państwowych zostaną również przygotowani z zakresu technik samoobrony i technik interwencyjnych, jak również obsługi broni oraz kursy zawodowe.