pod takim tytułem dnia 8 czerwca 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa w Pułtusku. Panele teoretyczno-wykładowe przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, mieszały się z praktycznym podejściem organizatorów, którzy udostępnili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku do celów przeprowadzenia pokazowych ćwiczeń w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego. Organizatorzy zapewnili o cykliczności konferencji co spotkało się z dużą aprobatą uczestników.