Studia Podyplomowe z Logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w Rzeszowie

Przewiń w dół

Studia Podyplomowe z Logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w Rzeszowie

 Informacje ogólne:

Studia realizowane przez praktyków dla osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Są to studia łączące elementy wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu zarządzania, produkcji, handlu, dystrybucji oraz narzędzi informatycznych. Program studiów został stworzony w drodze konsultacji z przedstawicielami gospodarki.

 

 Program studiów:

Logistyka a gospodarka 4h, Przedsiębiorstwo produkcyjnej jako system logistyczny – 10h, Infrastruktura procesów logistycznych – 10h. Struktura procesu produkcji i dystrybucji – 10h, Nowoczesne zarządzanie produkcją i dystrybucją – 10h, Zintegrowane zarzadzanie w logistyce – 6h, Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości – 10h, Ekologistyka – 6h, Organizacja zespołów logistycznych – Motywowanie i ocena pracowników – 10h, Sieci handlowe i dystrybucyjne – 6h, Zarzadzanie flota transportową a regulacje dotyczące czasu pracy kierowców – 20h, Metody prognozowania popytu – 12h, Systemy ERP – 10h, Lean Manufacturing – 8h, Six sigma – 6h, Normalizacja i zarządzanie jakością w logistce. Japońskie koncepcje doskonalenia jakości – 12h, Rachunek kosztów działań logistycznych – 16h, Metody analizy strategicznej – 10h, Industry 4.0 – 4h, Telematyka – 6h, Seminarium dyplomowe – 4h.

Czas trwania: 2 semestry (12 zjazdów w ciągu dwóch semestrów; sobota – niedziela)
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180,
Opłaty: Zgodnie z zarządzeniem o płatnościach


 Zgłoszenia kandydatów
przyjmowane są

w Punkcie Rekrutacyjnym
w Zespole Szkół Energetycznych
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Wincentego Pola 1
35-021 Rzeszów
tel. + 48 608889466

Koordynator Punktu Zamiejscowego
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
Pełnomocnik Rektora WSA
tel. + 48 608889466
email:pawel.andrzejczyk@wsa.edu.pl
www.wsa.edu.pl/rzeszow


Dokumenty wymagane od kandydatów:

  • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.wsa.edu.pl)
    – kwestionariusz osobowy (do pobrania)
    – kserokopię dyplomu (potwierdzenie za zgodność z oryginałem)
    – kserokopię dowodu osobistego (potwierdzenie za zgodność z oryginałem)
  • opłata wpisowego