W dniu 11 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie odbył się egzamin pierwszych absolwentów studiów podyplomowych z Rolnictwa organizowanych przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Zaliczenie programu studiów i zdanie pozytywnego egzaminu pozwoli na uzyskanie świadectwo, które w branży  rolniczej ma bardzo duże znaczenie. Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). Słuchacze ( do egzaminu przystąpiło 21 słuchaczy) zdawali egzamin przed czteroosobową komisją powołaną do przeprowadzenia egzaminu przez Rektora WSA w Łomży prof. dr hab. Romana Englera. Skład komisji:

  1. Dr inż Sławomir Niecko – przewodniczący komisji.
  2. Dr inż Tadeusz Bąkowski – członek komisji.
  3. Dr Grzegorz Grzelak – członek Komisji.
  4. Mgr Maciej Macieboch – sekretarz komisji, przedstawiciel WSA w Łomży.

Słuchacze musieli odpowiedzieć na trzy pytania z szeroko pojętego rolnictwa. Komisja była mile zaskoczona przygotowaniem słuchaczy do egzaminu. Wszyscy zdali pozytywnie egzamin i w dniu 01.07.20017r. zostaną im wręczone w siedzibie szkoły w Rusocinie dyplomy (świadectwa ukończenia studiów podyplomowych).

Studia dające uprawnienia rolnicze zdobyły duże zainteresowanie i już rozpoczyna się nabór na następny rok akademicki 2017/2018. Wszelkie  informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie ZSR CKP w Rusocinie.