Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży wraz z Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Komitetem Techniki Rolniczej PAN, Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej, Polskim Towarzystwem Agronomicznym, Polskim Towarzystwem Łąkarskim oraz COBORU SDOO w Krzyżewie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową:

„Rolnictwo przyjazne środowisku”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 maja 2015 r. Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia:

  • inżynieria systemów agrotechnicznych,
  • agronomia, agrotechnika, łąkarstwo,
  • inżynieria produkcji zwierzęcej,
  • inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych,
  • alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami,
  • ochrona środowiska.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł dla pracowników, 400 zł dla doktorantów. Opłata obejmuje koszty zakwaterowania (2 noclegi: 20/21, 21/22. 05. 2015r), wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz wyjazdu do obiektów o działalności związanej z tematyką obrad.
Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania pozytywnie ocenionych artykułów w czasopiśmie Inżynieria
Rolnicza lub Zeszytach Naukowych WSA. Opłata konferencyjnanie obejmuje kosztów druku.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15. 03. 2015r. :

  • listownie na adres sekretarza konferencji,
  • drogą elektroniczną na adres:

Tomasz.Marczuk@poczta.wsa.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona!
Opłatę konferencyjną należy przekazać do 31.03.2015r. Na
konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY
52 8757 0001 0002 6169 2000 0010
z dopiskiem w tytule przelewu:
„konferencja ntr” + nazwisko uczestnika