Konferencja organizowana jest w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2019”. Celem konferencji jest promowanie rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W trakcie konferencji zaplanowano wykłady specjalistyczne z zakresu podnoszenia świadomości o zjawisku przemocy domowej i reagowania na przemoc oraz wystąpienia lokalnych specjalistów dotyczące uwrażliwiania na problem przemocy domowej.

Miejsce: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Nowa Aula, Budynek B, ul. Studencka 19
Termin: 6 grudnia 2019r. w godz. 10.00 – 14.00

Adresaci konferencji: Dyrektorzy, pracownicy instytucji lokalnych, jednostek pomocy społecznej, policji, edukacji, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych działających na rzecz wspierania rodziny, uczniowie, studenci, mieszkańcy Łomży
Rejestracja uczestników: Prosimy o telefoniczną rejestrację na konferencję w sekretariacie Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod nr. tel. 86-216-98-20 lub internetową pod adresem: pomoc@oik.lomza.pl do 5 grudnia 2019r.

Program Konferencji:
9.30- 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00- 10.15- Otwarcie konferencji- JM Rektor prof. Roman Engler
10.15- 10.25- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pt.” Rodzina wolna od przemocy”
10.25- 10.40- Katarzyna Nita- dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży; „Projekt Osłonowy Reagujmy na Przemoc 3” jako przykład działań profilaktycznych Miasta Łomża
10.40- 10.50- Wiesław Jagielak- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, „Współpraca MOPS z lokalnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
10.50- 11.00- Inga Kolaska- dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży, ”Profilaktyka przemocy wśród wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży”
11.00- 11. 20- kom. Adrian Karolczuk- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, „Współczesna rola policji w przeciwdziałaniu przemocy”
11.20- 11.40- dr Patrycja Pietras- Mieczkowska- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, „Socjologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie”
11.40- 12.10- Przerwa
12.10- 13.40- Agnieszka Koczyk – psychoterapeutka, (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin, współpracownik Fundacji ,,Mederi” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, superwizor ośrodków zajmujących się środowiskową pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, „Tworzenie relacji małżeńskiej/partnerskiej, a doświadczenie przemocy w dzieciństwie. Wykład ilustrowany przypadkiem klinicznym”
13.40- 14.00- Dyskusja i zakończenie.