IV Podlaska Konferencja Informatyczna

„RODO w praktyce”

19 kwietnia 2018, godz. 10.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (Nowa Aula)

Rejestracja elektroniczna: http://konferencja.lomza.pl/

Konferencja jest w całości poświęcona aspektom prawnym ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwu teleinformatycznemu systemów informatycznych. Jest to szczególnie ważne, w przeddzień wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Te akty prawne nakładają nowe obowiązki na Administratorów Danych Osobowych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji podmiotów przetwarzających dane osobowe.
Konferencję kierujemy do osób zarządzających w organizacjach i mających wpływ na bezpieczeństwo informacji, informatyków, administratorów danych osobowych w:

  • biznesu
  • administracji
  • placówek edukacyjnych
  • podmiotów świadczący usługi medyczne

Tematy związane z ochroną danych osobowych nabierają szczególnego znaczenia, ponieważ kończy się dwuletni okres przygotowania do stosowania nowych przepisów. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w chodzi w życie 25 maja 2018 roku. Nie ma jeszcze polskich aktów prawnych, które uszczegóławiają zapisy ww. Rozporządzenia. Powstaje więc pytanie: Czy podmioty przetwarzające dane osobowe są przygotowane do stosowania nowych przepisów.
Organizatorem Podlaskiej Konferencji Informatycznej jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży. Współorganizatorami konferencji są: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży i STS Elektronik Optimus SA Partner

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w Łomży, w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19.

Udział w konferencji jest bezpłatny, chcesz wziąć udział i otrzymać certyfikat – zarejestruj się

Rejestracja elektroniczna: http://konferencja.lomza.pl/

Program Konferencji

Broszura informacyjna