pt. „Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie – praktyczne aspekty zastosowania w gospodarstwie rolnym”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Realizacja operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejski na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021

Informujemy, iż w dniu 27.08.2021 r. członkowie komisji powołanej do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/NTSR/2021/WSA stwierdzili, że oferta ElektroExpert Zbigniew Skibko, spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 1/NTSR/2021/WSA oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi, uzyskując najwyższą liczbę punktów. Jednocześnie komisja stwierdza, iż oferta cenowa nie przekracza wysokości środków finansowych przeznaczonych przez zamawiającego na realizację zadania.