Wydawnictwo

wydawnictwo_31020529Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu powołane przez Senat działa od 1997r.

Celem działalności wydawnictwa jest:

 • dokumentowanie i upowszechnianie dorobku naukowego kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz działalności naukowej studentów,
 • publikowanie wydawnictw konferencyjnych i seminaryjnych,
 • wydawanie użytecznych w trakcie studiów podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych.

Wydawnictwo publikuje także książki naukowe i dydaktyczne o szeroko rozumianej tematyce społecznej, technicznej, przyrodniczej, medycznej i ekonomicznej.

Publikowane wydawnictwa są recenzowane, kazdy artykuł przez conajmniej dwóch recenzentów i otrzymują międzynarodowy numer wydawniczy, trafiając tym samym do baz danych i wykazów bibliograficznych w całym świecie.

Publikacje zamieszczane na stronach internetowych w zapisie elektronicznym umożliwiają szeroki dostęp i łatwość wykorzystywania w działalności edukacyjnej. Należy dodać, że szeroka tematyka tych wydawnictw wynika m.in. z prowadzonych kierunków studiów t.j. rolnictwa, towaroznawstwa, budownictwa, informatyki i pielęgniarstwa.

Ponad 90% z dotychczas wydanych pozycji było recenzowane, ma nadany numer ISBN i ich egzemplarze obowiązkowe wysłane zostały do Biblioteki Narodowej.

Zasadniczymi działami grupującymi wydawnictwa są:

 • Zeszyty Naukowe
 • Konferencje, Seminaria
 • Skrypty i podręczniki
 • Materiały dydaktyczne
 • Studia i Materiały

RADA NAUKOWA WYDAWNICTWA: 

 • prof. zw. dr hab. Zofia Benedycka (Łomża),
 • prof. nadzw. dr hab. Roman Engler (Łomża),
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Ogrodnik (Warszawa),
 • gen. prof. zw. dr hab. n. med. Jan Krzysztof Podgórski (Warszawa),
 • prof. zw. dr hab. Franciszek Przała (Olsztyn),
 • prof. zw. dr hab. Czesław Miedziałowski (Białystok),
 • dr Krzysztof Janik (Warszawa),
 • prof. dr hab. Śeljuto Bronisłava Vasilevna (Białoruś),
 • dr hab. Gabliowska Nadeżda (Ukraina),
 • prof. dr hab. Kibysz Anatoly (Rosja)
 • prof. zw. dr hab. Povilas Duchovskis (Wilno – Litwa),
 • prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Tiszczenko (Grodno – Białoruś),
 • prof. dr John Mulhern (Cork – Irlandia),

Istnieje możliwość zakupu monografii w cenie 45zł/szt. oraz skryptów w cenie 15zł/szt.