Terminy egzaminów

Dziekanat Uczelni przypomina, że ostateczny termin rozliczenia się z indeksu i karty osiągnięć studenta po letniej sesji egzaminacyjnej 2016/2017 dla studentów, którzy składali podania o przedłużenie sesji, upływa 31.10.2017 r. Po tym terminie nie ma możliwości dalszego przedłużenia sesji, a jedynie złożenie podania z prośbą o warunkową rejestrację na następny semestr. W przypadku nie rozliczenia się z indeksu i karty osiągnięć studenta oraz braku podania o warunkową rejestrację na następny semestr nastąpi skreślenie z listy studentów.