Terminy egzaminów

Termin rozliczenia się z indeksu i karty osiągnięć bez przedłużenia sesji egzaminacyjnej upływa 28.02.2018 r. Ostateczny termin rozliczenia się z indeksu i karty osiągnięć studenta po zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/2018 dla studentów, którzy złożą podania o przedłużenie sesji, upływa 31.03.2018r. Po tym terminie nie ma możliwości dalszego przedłużenia sesji, a jedynie złożenie podania z prośbą o warunkową rejestrację na następny semestr. W przypadku nie rozliczenia się z indeksu i karty osiągnięć studenta oraz braku podania o warunkową rejestrację na następny semestr nastąpi skreślenie z listy studentów.