Stypendia

STYPENDIUM REKTORA NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Informujemy, że studenci, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2019/2020 (obecny semestr drugi) oraz studenci rozpoczynający studia w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Rolnictwo II stopnia będą mogli składać wnioski o stypendium Rektora (załącznik nr 4) w okresie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 27 marca 2021 r. Prosimy o wysyłanie wniosków pocztą tradycyjną lub składanie osobiście na recepcji Uczelni bądź w Dziekanacie po telefonicznym umówieniu.        

STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
Dziekanat Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży informuje, że studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021 mają obowiązek złożyć wniosek o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021 w terminie od 1 lutego 2021 r. do 21 lutego 2021 r. Prosimy o wysyłanie wniosków pocztą tradycyjną lub składanie osobiście na recepcji Uczelni bądź w Dziekanacie po telefonicznym umówieniu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich sytuacja materialna i rodzinna nie zmieniła się składają:
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021  (Załącznik nr 1, tylko wniosek)
  • Oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej (Załącznik nr 10)
 2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy, ale dochód uległ zmianie z powodu utraty, uzyskania dochodu, albo zmiany liczby członków rodziny, składają:
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021 (Załącznik nr 1)
  • Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu

UWAGA!
Prosimy o dokładne uzupełnienie wniosku i złożenie podpisu we wszystkich wymaganych miejscach. Jeżeli sytuacja studenta nie uległa zmianie, uzupełnienie tabeli o dochodach nie jest wymagane.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z kompletem dokumentów należy składać od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r w dziekanacie Uczelni. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/21 wynosi 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego prosimy o zapoznanie się z wykazem dokumentów potwierdzających dochód rodziny, który jest załączony do tego wniosku.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz właściwym orzeczeniem należy składać od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora należy składać od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r. Średnia zostanie uzupełniona przez dziekanat po złożeniu wniosku.
 4. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 września 2020 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.