Informacje o Stypediach

Wnioski stypendialne oraz wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, studentów III i VII semestru przyjmowane są do 15 września, a I semestru do 15 października. Warunkiem otrzymania stypendium, prócz spełniania wymagań opisanych w Regulaminie Świadczeń, jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Bardzo prosimy o nieprzekraczanie terminów oraz sprawdzanie informacji o wnioskach zatwierdzonych i odrzuconych na stronie http://wsa.edu.pl/project/stypendia/.

Decyzje MNiSW

12.12.2016 (446.2 KiB)

18.04.2017 (1.6 MiB)

19.04.2018_A (59.7 KiB)

19.04.2018_B (120.1 KiB)

20190513_Komunikat_o_wysokości_dotacji_na_świadczenia_dla_studentów_i_doktorantów_przyznanych_na_rok_2019 (388.6 KiB)

22.12.2017 (40.6 KiB)

27.11.2017 (496.0 KiB)

28.04.2017 (1.0 MiB)

30.03.2017 (1.6 MiB)

30.05.2017 (959.4 KiB)

Informacja MNiSW (2.2 MiB)