Informacje o Stypediach

Aktualności

2015-11-19

Prosimy o zgłaszanie się do kasy po odbiór stypendium studentów z podwyższonym stypendium socjalnym.

2016-03-14

PILNE! Decyzje stypendialne
Prosimy wszystkich studentów o odebranie decyzji stypendialnych: socjalnych, naukowych i niepełnosprawnych do końca tygodnia. Nieodebranie decyzji skutkować będzie cofnięciem świadczeń.

Wnioski stypendialne oraz wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, studentów III i VII semestru przyjmowane są do 15 września, a I semestru do 15 października. Warunkiem otrzymania stypendium, prócz spełniania wymagań opisanych w Regulaminie Świadczeń, jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Bardzo prosimy o nieprzekraczanie terminów oraz sprawdzanie informacji o wnioskach zatwierdzonych i odrzuconych na stronie http://wsa.edu.pl/project/stypendia/.

Decyzje MNiSW

12.12.2017 (446.2 KiB)

18.04.2017 (1.6 MiB)

28.04.2017 (1.0 MiB)

30.03.2017 (1.6 MiB)

30.05.2017 (959.4 KiB)

Informacja MNiSW (2.2 MiB)