Informacje o Stypediach

Wnioski stypendialne oraz wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, studentów III i VII semestru przyjmowane są do 15 września, a I semestru do 15 października. Warunkiem otrzymania stypendium, prócz spełniania wymagań opisanych w Regulaminie Świadczeń, jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Bardzo prosimy o nieprzekraczanie terminów oraz sprawdzanie informacji o wnioskach zatwierdzonych i odrzuconych na stronie http://wsa.edu.pl/project/stypendia/.