Stypendia

  1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z kompletem dokumentów należy składać od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r w dziekanacie Uczelni. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/21 wynosi 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego prosimy o zapoznanie się z wykazem dokumentów potwierdzających dochód rodziny, który jest załączony do tego wniosku.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz właściwym orzeczeniem należy składać od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r.
  3. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora należy składać od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r. Średnia zostanie uzupełniona przez dziekanat po złożeniu wniosku.
  4. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 września 2020 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.