Stypendia

Informacje o Stypediach

Aktualności

2015-11-19

Prosimy o zgłaszanie się do kasy po odbiór stypendium studentów z podwyższonym stypendium socjalnym.

2016-03-14

PILNE! Decyzje stypendialne
Prosimy wszystkich studentów o odebranie decyzji stypendialnych: socjalnych, naukowych i niepełnosprawnych do końca tygodnia. Nieodebranie decyzji skutkować będzie cofnięciem świadczeń.

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w sprawie płatności czesnego z dnia 20 października 2013 roku. Studenci, którym zostały przyznane stypendia na semestr jesienno-zimowy w roku akademickim 2013/2014, mają obowiązek opłacenia czesnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Rektora WSA o płatnościach w roku akademickim 2013/2014 z dnia 22.05.2013r. w wysokości nie mniejszej niż różnica pomiędzy wysokością czesnego a przyznanym decyzją stypendium. Nie opłacona część czesnego w wysokości nie większej niż przyznane stypendium nie podlega karom porządkowym. Powstałe zobowiązanie studenci mają obowiązek opłacić po wpłaceniu stypendiów.

Wnioski stypendialne oraz wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, studentów III i VII semestru przyjmowane są do 15 września, a I semestru do 15 października. Warunkiem otrzymania stypendium, prócz spełniania wymagań opisanych w Regulaminie Świadczeń, jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Bardzo prosimy o nieprzekraczanie terminów oraz sprawdzanie informacji o wnioskach zatwierdzonych i odrzuconych na stronie http://wsa.edu.pl/project/stypendia/.