Dofinansowanie

Można starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tym roku o dofinansowanie mogą starać się (bez względu na wiek, jak to było w poprzednich latach):

 • mikroprzedsiębiorcy – 100% dofinansowania,
 • pozostałe firmy/instytucje – 80% dofinansowania.

Wydziały zamiejscowe: Drohiczyn, Rusocin

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 

Agrotronika i rolnictwo precyzyjne (17.5 KiB)

Akademia Dyplomacji Samorządowej (17.7 KiB)

Akademia zarządzania energią w JST (20.3 KiB)

Bezpieczeństwo I Higiena Pracy (55.2 KiB)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (100.3 KiB)

Nauczanie Techniki (15.9 KiB)

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo infromacji (17.5 KiB)

Rolnictwo (468.3 KiB)

Zarządzanie W Ochronie Zdrowia (13.8 KiB)

  Kwestionariusze:

Kwestionariusz Osobowy (109.4 KiB)

Podanie o przyjęcia na studia - Wersja WORD (547.4 KiB)

Podanie o przyjęcia na studia- Wersja PDF (355.6 KiB)

Kursy

 • Trzysemestralny kurs Przygotowania Pedagogicznego
 • Kurs na Agenta Celnego
 • Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • Kurs na licencję detektywa
 • Szkolenie na kierownika do spraw bezpieczeństwa
 • Szkolenie dla członków służb porządkowych oraz służb informacyjnych

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku

więcej...

Szczegółowy opis studiów podyplomowych i kursów prowadzonych wspólnie z Wyższą Szkołą Społeczno -Ekonomiczną w Gdańsku (http://wsse.edu.pl/index.php/rekrutacjaa/oferta-edu.html)

Szkolenia

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Szkolenie uczy praktycznego tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 oraz pełnienia roli Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Audytor systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Szkolenie uczy praktycznego tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 Norma ISO 9001:2008 Szkolenie szczegółowo omawia wymagania ISO 9001:2008 oraz sposób interpretacji normy. Norma ISO 22000:2005 Szkolenie szczegółowo omawia wymagania ISO 22000:2005 oraz sposób interpretacji normy.

Kursy prowadzone wspólnie z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku

 • Elementy coachingu jako udzielanie wsparcia i wywieranie wpływu
 • Polski język migowy z wiedzą o kulturze głuchych (poziom A1 oraz A2)
 • Polski język migowy z wiedzą o kulturze głuchych (poziom B1 oraz B2)

Szczegółowy opis studiów podyplomowych i kursów prowadzonych wspólnie z Wyższą Szkołą Społeczno -Ekonomiczną w Gdańsku (http://wsse.edu.pl/index.php/rekrutacjaa/oferta-edu.html)

Bliższe informacje uzyskacie Państwo w Punkcie Rekrutacyjnym Uczelni.