Dofinansowanie

Można starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tym roku o dofinansowanie mogą starać się (bez względu na wiek, jak to było w poprzednich latach):

  • mikroprzedsiębiorcy – 100% dofinansowania,
  • pozostałe firmy/instytucje – 80% dofinansowania.

Wydziały zamiejscowe: Drohiczyn, Rusocin

Szkolenia

  • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Szkolenie uczy praktycznego tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 oraz pełnienia roli Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności.
  • Audytor systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Szkolenie uczy praktycznego tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000.
  • Norma ISO 9001:2008 Szkolenie szczegółowo omawia wymagania ISO 9001:2008 oraz sposób interpretacji normy.
  • Norma ISO 22000:2005 Szkolenie szczegółowo omawia wymagania ISO 22000:2005 oraz sposób interpretacji normy.
Bliższe informacje uzyskacie Państwo w Punkcie Rekrutacyjnym Uczelni.