Nasze wydziały zamiejscowe: Drohiczyn, Rusocin

Dofinansowanie

Można starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tym roku o dofinansowanie mogą starać się (bez względu na wiek, jak to było w poprzednich latach):

  • mikroprzedsiębiorcy – 100% dofinansowania,
  • pozostałe firmy/instytucje – 80% dofinansowania.

Baza Usług Rozwojowych

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację w subregionie łomżyńskim projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnego gospodarki” – około 90% dofinansowania (10-12% wkład własny)

Dofinansowanie z WUP
Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i  doradcze) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Rejestracja na bonynaszkolenie.pl

Szczegóły oferty WSA znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=11304

Szkolenia

  • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Szkolenie uczy praktycznego tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 oraz pełnienia roli Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności.
  • Audytor systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności Szkolenie uczy praktycznego tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000.
  • Norma ISO 9001:2008 Szkolenie szczegółowo omawia wymagania ISO 9001:2008 oraz sposób interpretacji normy.
  • Norma ISO 22000:2005 Szkolenie szczegółowo omawia wymagania ISO 22000:2005 oraz sposób interpretacji normy.
Bliższe informacje uzyskacie Państwo w Punkcie Rekrutacyjnym Uczelni.