Samorząd Studencki

sylwia-popiolek Przewodnicząca  Samorządu Sylwia Popiołek
sebastian-kropiewnicki
Zastępca przewodniczącej samorządu Sebastian Kropiewnicki
marcin-ejsmont Sekretarz Samorządu Marcin Ejsmont
krzysztof-szczepanski Członek Samorządu: Krzysztof Szczepański
paulina-modzelewska
Członek Samorządu: Paulina Modzelewska
sylwia-szulecka Członek Samorządu: Sylwia Szulęcka

 

Dzień otwarty WSA

Dzień otwarty WSA

Sponsorzy: Harmonogram Dnia Otwartego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży 23 marzec 2017 od godz.9.00 do 14.00 Rejestracja gości godz. 9.00-10.00 Wykłady . Blok 1. 10.00-10.45, blok 2. 11.15-13.00 : Bezpieczeństwo wewnętrzne Dr Piotr Baczar, „Jednostki...

read more
Nowe znajomości = Nowe możliwości

Nowe znajomości = Nowe możliwości

Wyższą Szkołę Agrobiznesu odwiedziły studentki I roku studiów doktoranckich z Kazachstanu. Trzy panie przyjechały do Polski, aby odbyć praktyki doktoranckie. Praktyki odbywają w Instytucje Ochrony Roślin, Polskim Instytucie badawczym oddział w Białymstoku pod opieką...

read more

Tobie Ojczyzno…

„Sejm RP, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Nardu oraz przekazać pamięć o Nich kolejny pokoleniom, ogłasza rok 2016 - Rokiem Cichociemnych” Dnia 18 grudnia 2016 roku członkowie Koło Naukowego Bezpieczeństwa WSA uczestniczyło w...

read more
Seminarium Naukowo-Praktyczne

Seminarium Naukowo-Praktyczne

Zatrudnienie osób skazanych, współpraca instytucji i społeczeństwa. Za sprawa dr. Mariusza Kuryłowicza dnia 19 października 2016 roku uczestniczyliśmy w seminarium dotyczących zatrudnienia osób skazanych. W trakcie zostały wypowiedziane bardzo ważne słowa dotyczące...

read more

Lekcja historii

„Wracali do ojczyzny pod odsłona nocy ” Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej wiezieni w KL Auschwitz „(…) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym...

read more
Porządkowanie cmentarzy

Porządkowanie cmentarzy

Już 10 rok z rzędu, 27.10.2016 nasi studenci udali się na porządkowanie cmentarzy w Chojnach Młodych i Sierzputach Młodych.  

read more
Dla Marka z Giżycka

Dla Marka z Giżycka

Kolejna z naszych akcji charytatywnych. Tym razem zebrane rzeczy trafiły do Marka z Giżycka. Więcej o akcji na naszym Facebooku. 

read more