Praktyki studenckie

Koordynator praktyk studenckich: dr inż. Piotr Ponichtera (III piętro, pokój 307)


Informacje ogólne


Etap I (przed rozpoczęciem praktyki)

Deklaracja (Załącznik 1) (29.0 KiB)

Deklaracja (Załącznik 1) PDF (192.5 KiB)

Plan Praktyki Zawodowej (14.5 KiB)

Umowa (Załącznik 2) (24.5 KiB)


Etap II (w trakcie odbywania praktyki)   

Karta Tygodniowa (47.7 KiB)


Etap III (po odbyciu praktyki)   

Sprawozdanie Z Praktyki (53.0 KiB)

Studenci Pracujący (Załącznik 4a) (26.0 KiB)

Studentki Pracujące (Załącznik 4b) (26.0 KiB)

Zaś›wiadczenie (student) (52.6 KiB)

Zaś›wiadczenie (studentka) (53.0 KiB)


Informacje ogólne

Przewodnik Metodyczny-1 (62.7 KiB)

Załącznik 1 (27.0 KiB)

Załącznik 2 (24.5 KiB)

Załącznik 3 (26.0 KiB)

Załącznik 4 (25.5 KiB)


Informacje ogólne

Ogólny Przykł‚ad Konspektu Sprawozdania Merytorycznego (47.0 KiB)

Regulamin Praktyk Studenckich W Wyższej Szkole Agrobiznesu W Łomży - Towaroznawstwo (15.2 KiB)

Wprowadzenie (30.5 KiB)

Wypeł‚nianie Indeksu (22.0 KiB)

Wzór Strony Tytuł‚owej (25.5 KiB)


Studia stacjonarne

Deklaracja (25.0 KiB)

Dziennik (22.0 KiB)

Karta Tygodniowa (30.5 KiB)

Ramowy Program Praktyki (28.5 KiB)

Umowa (25.0 KiB)


Studia niestacjonarne

Niepracująca (23.5 KiB)

Niepracujący (23.0 KiB)

Pracująca (24.0 KiB)

Pracujący (24.0 KiB)

 

Przewodnik metodyczny (769.0 KiB)

Załącznik 1 (180.2 KiB)

Załącznik 2 (181.8 KiB)

Załącznik 3 (245.6 KiB)

Załącznik 4 (180.2 KiB)