Praktyki studenckie

Koordynator praktyk studenckich: dr inż. Piotr Ponichtera (III piętro, pokój 307)

Praktyka na kierunku Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne) trwa nie krócej niż 12 tygodni (60 dni, 480 godz.) 

Informacje ogólne

Program Praktyki Kierunku Informatyka (31.0 KiB)

Regulamin Praktyk Studenckich W Wyższej Szkole Agrobiznesu W Łomży (14.8 KiB)

Wypełnianie Indeksu (21.0 KiB)


Studia stacjonarne

Deklaracja (26.5 KiB)

Karta Tygodniowa (23.0 KiB)

Plan Praktyki Zawodowej (23.5 KiB)

Sprawozdanie Z Praktyk (29.5 KiB)

Umowa (24.5 KiB)


Studia niestacjonarne

Studenci Niepracujący (22.5 KiB)

Studenci Pracujący (22.5 KiB)

Studentki Niepracujące (22.5 KiB)

Studentki Pracujące (23.0 KiB)

Informacje ogólne


Etap I (przed rozpoczęciem praktyki)

Deklaracja (Załącznik 1) (29.0 KiB)

Plan Praktyki Zawodowej (14.5 KiB)

Umowa (Załącznik 2) (24.5 KiB)


Etap II (w trakcie odbywania praktyki)    

Karta Tygodniowa (47.7 KiB)


Etap III (po odbyciu praktyki)    

Sprawozdanie Z Praktyki (53.0 KiB)

Studenci Pracujący (Załącznik 4a) (26.0 KiB)

Studentki Pracujące (Załącznik 4b) (26.0 KiB)

Zaś›wiadczenie (student) (52.6 KiB)

Zaś›wiadczenie (studentka) (53.0 KiB)

 Informacje ogólne

Ogólny Przykł‚ad Konspektu Sprawozdania Merytorycznego (33.5 KiB)

Regulamin Praktyk Studenckich W Wyższej Szkole Agrobiznesu W Łomży - Rolnictwo (15.3 KiB)

Umowa - I Stopnia (25.0 KiB)

Umowa - II Stopnia (25.0 KiB)

Wprowadzenie (30.5 KiB)

Wypeł‚nianie Indeksu (21.0 KiB)

Wzór Strony Tytuł‚owej Sprawozdania (24.0 KiB)

 


Studia stacjonarne

Deklaracja Gospodarstwa (26.5 KiB)

Dziennik (21.0 KiB)

Karta Tygodniowa (23.5 KiB)


Studia niestacjonarne

Rolniczka (24.0 KiB)

Rolnik (24.0 KiB)

Studenci Niepracujący (22.5 KiB)

Studenci Pracujący (22.5 KiB)

Studentki Niepracujące (22.5 KiB)

Studentki Pracujące (23.0 KiB)

 

Informacje ogólne

Przewodnik Metodyczny-1 (62.7 KiB)

Załącznik 1 (27.0 KiB)

Załącznik 2 (24.5 KiB)

Załącznik 3 (26.0 KiB)

Załącznik 4 (25.5 KiB)

Informacje ogólne

Ogólny Przykł‚ad Konspektu Sprawozdania Merytorycznego (47.0 KiB)

Regulamin Praktyk Studenckich W Wyższej Szkole Agrobiznesu W Łomży - Towaroznawstwo (15.2 KiB)

Wprowadzenie (30.5 KiB)

Wypeł‚nianie Indeksu (22.0 KiB)

Wzór Strony Tytuł‚owej (25.5 KiB)


Studia stacjonarne

Deklaracja (25.0 KiB)

Dziennik (22.0 KiB)

Karta Tygodniowa (30.5 KiB)

Ramowy Program Praktyki (28.5 KiB)

Umowa (25.0 KiB)


Studia niestacjonarne

Niepracująca (23.5 KiB)

Niepracujący (23.0 KiB)

Pracująca (24.0 KiB)

Pracujący (24.0 KiB)