Hasła dostępowe do konta email:
Hasło pierwszego logowania wygląda przykładowo:

Aa1983321
Aa – stała, 1983 – rok urodzenia, 321 – ostatnie cyfry nr PESEL.

Konta poczty studenckiej  w usłudze Office 365 utrzymywane są na serwerach Microsoft. Studenci otrzymują skrzynkę pocztową o adresie:

NumerIndeksu@poczta.wsa.edu.pl – od Roku Akademickiego 2018/2019
imię.nazwisko@poczta.wsa.edu.pl

W adresach mail nie stosuje się polskich znaków diakrytycznych. W przypadkach duplikatów imion i nazwisk przyjęto regułę o dopisaniu liczby duplikatu o kolejnej iteracji np.: imię2nazwisko@poczta.wsa.edu.pl 

Po udanym zalogowaniu system wymusi jego zmianę. Należy pamiętać, że hasło musi zawierać minimum 8 znaków, literę małą, literę dużą i cyfrę. W kolejnym kroku musimy podać adres mail, na który, w przypadku utraty hasła przyjdzie link resetujący. Gdyby wiadomość z wygenerowanym hasłem nie przyszła, należy upewnić się, że nie trafiła do folderu SPAM. Wiadomości, które trafiły do tego folderu najczęściej przetrzymywane są 30 dni przed ich permanentnym usunięciem. Po upewnieniu się, że jednak nie dotarł do nas mail z hasłem i instrukcją logowania się do Office 365 prosimy o kontakt przez formularz. Z rozwijającej listy prosimy wybrać Poczta Studencka.
Zaleca się podawanie prawidłowego oraz aktualnego adresu email.

Szersze informacje usługi

Przejdź do formularza i zgłoś problem.