Konta poczty studenckiej  w usłudze Office 365 utrzymywane są na serwerach Microsoft.

Studenci otrzymują skrzynkę pocztową o adresie:

imię.nazwisko@poczta.wsa.edu.pl 

W adresach mail nie stosuje się polskich znaków diakrytycznych. W przypadkach duplikatów imion i nazwisk przyjęto regułę o dopisaniu liczby duplikatu o kolejnej iteracji np.: imię2nazwisko@poczta.wsa.edu.pl 

Hasła dostępowe do konta email:
Student hasła dostępu do skrzynki pocztowej w Office 365 otrzymuje na adres mail, który widnieje w bazie Dziekanatu. Gdyby wiadomość z wygenerowanym hasłem nie przyszła, należy upewnić się, że nie trafiła do folderu SPAM. Wiadomości, które trafiły do tego folderu najczęściej przetrzymywane są 30 dni przed ich permanentnym usunięciem. Po upewnieniu się, że jednak nie dotarł do nas mail z hasłem i instrukcją logowania się do Office 365 prosimy o kontakt przez formularz. Z rozwijającej listy prosimy wybrać Poczta Studencka.
Zaleca się podawanie prawidłowego oraz aktualnego adresu email, który można zaktualizować w Dziekanacie.

Szersze informacje usługi

Przejdź do formularza i zgłoś problem.