Obrony Prac

IMG_7567

Pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie WSA w wyznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem obron (załącznik):

 • 3 egzemplarze pracy dyplomowej (zgodnie z nowymi wymaganiami), wraz z załącznikiem „Oświadczenie nr A”,
 • 4 płyty CD z ostateczną, zatwierdzoną przez promotora wersją pracy w formacie pdf
  • trzy płyty wklejone na wewnętrznej okładce pracy;
  • jedna płyta osobno do elektronicznego repozytorium prac dyplomowych oraz sprawdzenia w systemie antyplagiatowym,
  • cała praca zapisana w jednym pliku;
  • Przykład zatytułowania pliku pracy na CD, np. Rolnictwo  niestacjonarne: ROL_N_Nr albumu_Imie Nazwisko_Tytul pracy  – bez spacji, przecinków (znaków polskich)
 • cztery zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm,
 • zgłoszenie o dodatkowych osiągnięciach do Suplementu (udział w kołach naukowych, certyfikaty językowe).

Studenci, którzy chcieliby uzyskać możliwość wyznaczenia wcześniejszego termin egzaminu dyplomowego, poza harmonogramem obron, zobligowani są do złożenia podania do dziekana Praca powinna być przygotowana zgodnie z:

 • zarządzaniem Rektora oraz Zasadami i kryteriami przygotowywana i oceny prac dyplomowych – procedurą antyplagiatową zarządzenie.

Przypominamy, że wszystkie prace dyplomowe przygotowywane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są poddawane procedurze anty-plagiatowej. Student może dokonać sprawdzenia pracy dyplomowej przez system anty-plagiatowy Plagiat.pl przed złożeniem pracy do dziekanatu lub w trakcie jej realizacji. Obieg dokumentów w systemie anty-plagiatowym znajdziecie Państwo po  kliknięciu na link: http://mk.wsa.edu.pl.

Harmonogram obron 18.03.2019 (28.5 KiB)

Lista studentów z Bezpieczeństwa wew. II st. na egzamin dyplomowy (8.4 KiB)

Lista studentów z Budownictwa na egzamin dyplomowy (24.5 KiB)

Lista studentów z Rolnictwa II st. na egzamin dyplomowy (8.4 KiB)

Obrona z bezpieczeństwa wew. I stopnia (19.5 KiB)

Obrony Pielęgniarstwo 2019 (14.6 KiB)

Prace dyplomowe - wzór (538.1 KiB)

Zarządzenie w sprawie wymogów dotyczących prac dyplomowych... (1.5 MiB)

Zasady przygotowania prac dyplomowych na studiach podyplomowych (492.0 KiB)

Wydział Techniczny

Prezentacja na egzamin dyplomowy studia I stopnia Budownictwo (inżynierskie) (13.2 KiB)

Strona tytułowa Budownictwo (379.6 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_ Budownictwo_I stopnia (15.1 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (29.0 KiB)


Kierunek Budownictwo Na egzamin dyplomowy należy przygotować prezentację z pracy inżynierskiej (czas 5 min). Wszystkie prezentacje są wgrywane przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego. Prezentacja powinna dotyczyć części:

 1. celu pracy
 2. wyników badań, opisu technicznej części pracy tj.  obliczeń, zawierać tabele,  rysunki, schematy itp.
 3. wniosków
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Prezentacja na egzamin dyplomowy studia II stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Rolnictwo (magisterskie) (11.4 KiB)

Strona tytulowa Bezp. Wew., Rolnictwo, Towaroznawstwo (378.2 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_ Studia podyplomowe_Agrotronika i rolnictwo precyzyjne (16.2 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_ Studia podyplomowe_Rolnictwo (41.5 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Bezpieczenstwo_Wewnetrzne_I stopnia (16.5 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Bezpieczeństwo_wewnętrzne_II stopnia (18.2 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Rolnictwo_I_stopnia (18.2 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Studia_podyplomowe_Ochrona_Danych_Osobowych_I_Bezpieczeństwa_Infromacji (17.0 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Towaroznawstwo_I stopnia (17.8 KiB)

Zaganienia_egzaminacyjne_Rolnictwo_II stopnia (mgr) (392.8 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych (16.6 KiB)


Kierunek Rolnictwo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Studia II stopnia, magisterskie) Na egzamin dyplomowy należy przygotować prezentację z pracy magisterskiej (czas 5 min). Prezentacje należy dostarczyć na dysku USB, które są wgrywane przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego. Prezentacja powinna dotyczyć części:

 1. temat, cel i zakres pracy,
 2. metodyki badań,
 3. wyników badań,
 4. wniosków.