Obrony Prac

IMG_7567

Zgodnie z wyznaczonym terminem, w Dziekanacie WSA w Łomży należy złożyć:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (zgodnie z Zarządzeniem nr 25)
 • jedną płytę CD z ostateczną, zatwierdzoną przez promotora wersją pracy w formacie pdf,
 • podpisany przez promotora raport z badania antyplagiatowego w systemie JSA,
 • zgłoszenie o dodatkowych osiągnięciach do Suplementu (udział w kołach naukowych, certyfikaty językowe).

Studenci, którzy chcieliby uzyskać możliwość wyznaczenia wcześniejszego termin egzaminu dyplomowego, poza harmonogramem obron, zobligowani są do złożenia podania do dziekana Praca powinna być przygotowana zgodnie z:

 • zarządzaniem Rektora oraz Zasadami i kryteriami przygotowywana i oceny prac dyplomowych – procedurą antyplagiatową zarządzenie.

Przypominamy, że wszystkie prace dyplomowe przygotowywane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są poddawane procedurze antyplagiatowej. Student może dokonać sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy Plagiat.pl przed złożeniem pracy do dziekanatu lub w trakcie jej realizacji. Obieg dokumentów w systemie antyplagiatowym znajdziecie Państwo po kliknięciu na link: http://mk.wsa.edu.pl.

Harmonogram obron 2020-2021 (28.5 KiB)

Harmonogram obron 2021-2022 (30.0 KiB)

Lista na egzamin licencjacki - Bezpieczeństwo wewnętrzne (11.4 KiB)

Lista na egzamin magisterski - Bezpieczeństwo wewnętrzne (10.6 KiB)

Lista na egzamin magisterski - Rolnictwo (10.3 KiB)

Prace dyplomowe - wzór (538.1 KiB)

Proces dyplomowania - Verbis (897.4 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim (14.5 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim B (14.7 KiB)

Zarządzenie nr 34 z 2021 r. (1.2 MiB)

Nauki rolnicze i inżynieryjno techniczne

Prezentacja na egzamin dyplomowy studia I stopnia Budownictwo (inżynierskie) (13.2 KiB)

Prezentacja na egzamin dyplomowy studia II stopnia Rolnictwo (magisterskie) (19.1 KiB)

Strona tytulowa Rolnictwo, Towaroznawstwo (384.4 KiB)

Strona tytułowa Budownictwo (379.6 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_ Budownictwo_I stopnia (22.1 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_ Studia podyplomowe_Rolnictwo (25.5 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Rolnictwo_I_stopnia (18.2 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Towaroznawstwo_I stopnia (19.8 KiB)

Zaganienia_egzaminacyjne_Rolnictwo_II stopnia (mgr) (152.0 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (42.0 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych ROL I, II, TOW I (26.7 KiB)


Rolnictwo (studia drugiego stopnia): Na egzamin dyplomowy należy przygotować prezentację z pracy magisterskiej (czas 5 min). Prezentacje należy dostarczyć na dysku USB, które są wgrywane przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego.

Prezentacja powinna dotyczyć części:

 1. temat, cel i zakres pracy,
 2. metodyki badań,
 3. wyników badań,
 4. wniosków.

Budownictwo (studia pierwszego stopnia): Na egzamin dyplomowy należy przygotować prezentację z pracy inżynierskiej (czas 5 min). Prezentacje należy dostarczyć na dysku USB, które są wgrywane przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego.

Prezentacja powinna dotyczyć części:

 1. celu pracy,
 2. wyników badań, opisu technicznej części pracy tj. obliczeń, zawierać tabele, rysunki, schematy itp.,
 3. wniosków.
Nauki społeczne, medyczne i nauki o zdrowiu

Ankieta Dla Absolwentow Po 3i5 Latach-Pielegniarstwo (338.2 KiB)

Ankieta Dla Absolwentow-Pielegniarstwo (323.5 KiB)

Pielegniarstwo - Pytania Do Egzaminu Licencjackiego (49.5 KiB)

Prezentacja na egzamin dyplomowy studia II stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo (magisterskie) (19.1 KiB)

Strona tytulowa Bezpieczeństwo wewnętrzne (384.5 KiB)

Strona Tytulowa I Oswiadczenie - Pielegniarstwo Mgr (378.0 KiB)

Zagadnienia egzaminacyjne -Pedagogika (34.1 KiB)

Zagadnienia Egzaminacyjne Mgr Pielegniarstwa C D. (15.8 KiB)

Zagadnienia egzaminacyjne Mgr Piele™gniarstwa (18.5 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Bezpieczenstwo_Wewnetrzne_I stopnia (16.5 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Bezpieczeństwo_wewnętrzne_II stopnia (18.2 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i Pedagogika (23.5 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac lic i mgr na kierunku Pielęgniarstwo (36.1 KiB)


Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia): Na egzamin dyplomowy należy przygotować prezentację z pracy magisterskiej (czas 5 min). Prezentacje należy dostarczyć na dysku USB, które są wgrywane przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego.

Prezentacja powinna dotyczyć części:

 1. temat, cel i zakres pracy,
 2. metodyki badań,
 3. wyników badań,
 4. wniosków.