Obrony Prac

IMG_7567

Pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie WSA w wyznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem obron (załącznik):

 • 3 egzemplarze pracy dyplomowej (zgodnie z nowymi wymaganiami), wraz z załącznikiem „Oświadczenie nr A”,
 • 4 płyty CD z ostateczną, zatwierdzoną przez promotora wersją pracy w formacie pdf
  • trzy płyty wklejone na wewnętrznej okładce pracy;
  • jedna płyta osobno do elektronicznego repozytorium prac dyplomowych oraz sprawdzenia w systemie antyplagiatowym,
  • cała praca zapisana w jednym pliku;
  • Przykład zatytułowania pliku pracy na CD, np. Rolnictwo  niestacjonarne: ROL_N_Nr albumu_Imie Nazwisko_Tytul pracy  – bez spacji, przecinków (znaków polskich)
 • cztery zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm,
 • zgłoszenie o dodatkowych osiągnięciach do Suplementu (udział w kołach naukowych, certyfikaty językowe).

Studenci, którzy chcieliby uzyskać możliwość wyznaczenia wcześniejszego termin egzaminu dyplomowego, poza harmonogramem obron, zobligowani są do złożenia podania do dziekana Praca powinna być przygotowana zgodnie z:

 • zarządzaniem Rektora oraz Zasadami i kryteriami przygotowywana i oceny prac dyplomowych – procedurą antyplagiatową zarządzenie.

Przypominamy, że wszystkie prace dyplomowe przygotowywane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są poddawane procedurze anty-plagiatowej. Student może dokonać sprawdzenia pracy dyplomowej przez system anty-plagiatowy Plagiat.pl przed złożeniem pracy do dziekanatu lub w trakcie jej realizacji. Obieg dokumentów w systemie anty-plagiatowym znajdziecie Państwo po  kliknięciu na link: http://mk.wsa.edu.pl.

Harmonogram obron 18.03.2019 (28.5 KiB)

LIsta na egzamin dyplomowy licencjacki BW . (33.0 KiB)

Lista na egzamin dyplomowy magisterski BW (32.5 KiB)

Lista na egzamin licencjacki Pedagogika (33.0 KiB)

Oświadczenie nr A (14.2 KiB)

Prace dyplomowe - wzór (538.1 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim (14.5 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim B (14.7 KiB)

Zarządzenie w sprawie wymogów dotyczących prac dyplomowych... (1.5 MiB)

Nauki rolnicze i inżynieryjno techniczne

Prezentacja na egzamin dyplomowy studia I stopnia Budownictwo (inżynierskie) (13.2 KiB)

Prezentacja na egzamin dyplomowy studia II stopnia Rolnictwo (magisterskie) (19.1 KiB)

Strona tytulowa Rolnictwo, Towaroznawstwo (384.4 KiB)

Strona tytułowa Budownictwo (379.6 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_ Budownictwo_I stopnia (22.1 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_ Studia podyplomowe_Rolnictwo (26.0 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Rolnictwo_I_stopnia (18.2 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_Towaroznawstwo_I stopnia (17.8 KiB)

Zaganienia_egzaminacyjne_Rolnictwo_II stopnia (mgr) (392.8 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (42.0 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych ROL I, II, TOW I (26.7 KiB)


Rolnictwo (studia drugiego stopnia): Na egzamin dyplomowy należy przygotować prezentację z pracy magisterskiej (czas 5 min). Prezentacje należy dostarczyć na dysku USB, które są wgrywane przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego.

Prezentacja powinna dotyczyć części:

 1. temat, cel i zakres pracy,
 2. metodyki badań,
 3. wyników badań,
 4. wniosków.

Budownictwo (studia pierwszego stopnia): Na egzamin dyplomowy należy przygotować prezentację z pracy inżynierskiej (czas 5 min). Prezentacje należy dostarczyć na dysku USB, które są wgrywane przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego.

Prezentacja powinna dotyczyć części:

 1. celu pracy,
 2. wyników badań, opisu technicznej części pracy tj. obliczeń, zawierać tabele, rysunki, schematy itp.,
 3. wniosków.
Nauki społeczne, medyczne i nauki o zdrowiu