Obrony Prac

IMG_7567 Pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie WSA w wyznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem obron (załącznik):

 • 3 egzemplarze pracy dyplomowej (zgodnie z nowymi wymaganiami), wraz z załącznikiem „Oświadczenie nr A”,
 • 4 płyty CD z ostateczną, zatwierdzoną przez promotora wersją pracy w formacie doc, docx lub odt:
  • trzy w wklejone na wewnętrznej okładce pracy;
  • jedna osobno do elektronicznego zbioru, repozytorium prac dyplomowych oraz sprawdzenia w systemie antyplagiatowym,cała praca zamieszczona w jednym pliku;
  • Przykład zatytułowania pliku pracy na CD, np. Rolnictwo  niestacjonarne: ROL_N_1234_Imie_Nazwisko_Tytul_pracy.doc  – bez spacji, przecinków (znaków polskich)
 • zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm,
 • zgłoszenie o dodatkowych osiągnięciach do Suplementu (udział w kołach naukowych, certyfikaty językowe, nagrody i stypendia).

Studenci, którzy chcieliby uzyskać możliwość wyznaczenia wcześniejszego termin egzaminu dyplomowego, poza harmonogramem obron, zobligowani są do złożenia podania do dziekana Praca powinna być przygotowana zgodnie z:

 • zarządzaniem Rektora oraz Zasadami i kryteriami przygotowywana i oceny prac dyplomowych – procedurą antyplagiatową zarządzenie.

Przypominamy, że wszystkie prace dyplomowe przygotowywane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są poddawane procedurze anty-plagiatowej. Student może dokonać sprawdzenia pracy dyplomowej przez system anty-plagiatowy Plagiat.pl przed złożeniem pracy do dziekanatu lub w trakcie jej realizacji. Obieg dokumentów w systemie anty-plagiatowym znajdziecie Państwo po kliknięciu na link: http://mk.wsa.edu.pl.

Harmonogram obron 20.01.2018 (442.1 KiB)

Obrona 15.11.2018 BW (9.5 KiB)

Prace dyplomowe - wzór (538.1 KiB)

Procedura Antyplagiatowa Zarzadzenie (3.3 MiB)

Wymogi Dotyczące Prac Dyplomowych (518.3 KiB)

Zasady przygotowania prac dyplomowych na studiach podyplomowych (492.0 KiB)

Wydział Techniczny

Prezentacja na egzamin dyplomowy studia I stopnia Budownictwo (inżynierskie) (13.2 KiB)

Strona tytulowa - Wydział Techniczny (260.3 KiB)

Zagadnienia_egzaminacyjne_ Budownictwo_I stopnia (15.1 KiB)

Zasady i kryteria przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (29.0 KiB)


Kierunek Budownictwo Na egzamin dyplomowy należy przygotować prezentację z pracy inżynierskiej (czas 5 min). Wszystkie prezentacje są wgrywane przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego. Prezentacja powinna dotyczyć części:

 1. celu pracy
 2. wyników badań, opisu technicznej części pracy tj.  obliczeń, zawierać tabele,  rysunki, schematy itp.
 3. wniosków
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny