Organizacja Roku i płatności

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży z dnia 18.12.2014r. Na podstawie art. 66, ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365) ustalam ramową organizację roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków i specjalności.
Semestr Data
Uczelniana inauguracja roku akademickiego 22.10.2016
Semestr Zimowy Zajęcia dydaktyczne 17.09.16-22.12.16
Przerwa świąteczna 23.12.16-06.01.17
Zajęcia dydaktyczne 07.01.17-05.02.17
Sesja egzaminacyjna zimowa 06.02.17-19.02.17
Sesja egzaminacyjna poprawkowa 20.02.17-26.02.17
Przerwa międzysemestralna, egzaminy komisyjne, rejestracja na semestr letni 27.02.17-05.03.17
Semestr Letni Zajęcia dydaktyczne 06.03.17-14.04.17
Przerwa świąteczna 15.04.17-20.04.17
Zajęcia dydaktyczne 21.04.17-18.06.17
Sesja egzaminacyjna 19.06.17-02.07.17
Realizacja praktyk zawodowych 26.06.17-11.09.17
Sesja egzaminacyjna poprawkowa 26.08.17-10.09.17
Przerwa międzysemestralna, egzaminy komisyjne, rejestracja na semestr zimowy 11.09.17-22.09.17
Studenci studiów niestacjonarnych rozpoczynają zajęcia we wrześniu.

Organizacja roku nie dotyczy studiów niestacjonarnych i pomostowych. Zatwierdzono na posiedzeniu Senatu w dniu 18 grudnia 2014r. Zastrzega się możliwość zmian.

Zarządzenie o płatnościach

 

Zarządzenie nr 9 Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży o płatnościach w roku akademickim 2016/2017 z dnia 28.04.2016 r. na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2005 r. nr 164 . art. 66 pkt. 2.5 z późniejszymi zmianami oraz Statutu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

zarządzam

Niniejsze Zarządzenie reguluje płatności obowiązujące w Wyższej Szkole Agrobiznesu na rok akademicki 2016/2017.
Opłaty dotyczą studiów stacjonarnych (dzienne) i niestacjonarnych (zaoczne) dla poszczególnych Wydziałów i Kierunków.
Opłaty rejestracyjne i wpisowe obowiązują z dniem 01.06.2016 r.

Zarządzenie O Płatnościach 2016-2017skan . (2.7 MiB)