Organizacja Roku i płatności

Aktualne zarządzenie o płatnościach znajduje się w zakładce Uczelnia/Dokumenty Uczelni

Od dnia 1 lutego 2017 roku prosimy o wpłaty na nowy nr konta bankowego:

10 1240 1532 1111 0010 4791 9498
Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży z dnia 15.12.2016r. Na podstawie art. 66, ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365) ustalam ramową organizację roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków i specjalności.

 

Semestr Data
Uczelniana inauguracja roku akademickiego 14.10.2017
Semestr Zimowy Zajęcia dydaktyczne 16.09.17–22.12.17
Przerwa świąteczna 23.12.17-06.01.18
Zajęcia dydaktyczne 07.01.18-05.02.18
Sesja egzaminacyjna zimowa 29.01.18-11.02.18
Sesja egzaminacyjna poprawkowa 12.02.18-18.02.18
Przerwa międzysemestralna, egzaminy komisyjne, rejestracja na semestr letni 19.02.18-04.03.18
Semestr Letni Zajęcia dydaktyczne 05.03.18-28.03.18
Przerwa świąteczna 29.03.18-04.04.18
Zajęcia dydaktyczne 05.04.18-17.06.18
Sesja egzaminacyjna 18.06.18-01.07.18
Realizacja praktyk zawodowych 25.06.18-16.09.18
Sesja egzaminacyjna poprawkowa 25.08.18-09.09.18
Przerwa międzysemestralna, egzaminy komisyjne, rejestracja na semestr zimowy 10.09.18-23.09.18
Studenci studiów niestacjonarnych rozpoczynają zajęcia we wrześniu.

 

Organizacja roku nie dotyczy studiów niestacjonarnych i pomostowych. Zatwierdzono na posiedzeniu Senatu w dniu 15 grudnia 2016r. Zastrzega się możliwość zmian.