Łomżyński Odział Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

lopta

W styczniu 2008 roku przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży powstał  Łomżyński Odział Polskiego Towarzystwa Agronomicznego. Inicjatorką powołania oddziału PTA w Łomży była  prof. dr hab. Zofia Benedycka. Pierwszym przewodniczącym PTA Odział Łomża był prof. dr hab. Stanisław Benedycki. W grudniu 2015 roku odbyło się walne zebranie członków. Na dzień 06.12.2016 r. Łomżyński Oddział PTA liczy 22 członków. W skład Zarządu Oddziału w grudniu 2015 r. zostali wybrani:

  • dr inż. Janusz Lisowski – Przewodniczący
  • mgr inż. Bronisław Puczel – Zastępca Przewodniczącego
  • dr inż. Piotr Ponichtera – Sekretarz
  • dr inż. Andrzej Borusiewicz – Skarbnik

Łomżyński Oddział PTA swoje cele i zadania realizuje w oparciu o Wyższą Szkołę Agrobiznesu, ośrodki badań odmian roślin uprawnych a także pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, ARIMR  oraz rolników indywidualnych. Cele i zadania realizowane są również poprzez zebrania naukowe, uczestnictwo i organizowanie konferencji naukowych, imprezach związanych z pokazem najnowszych osiągnięć technicznych i hodowlanych w szeroko zrozumianym rolnictwie,  organizowaniu szkoleń,

Polskie Towarzystwo Agronomiczne (PTA) powstało w 1983 roku, obecnie zrzesza blisko 1000 członków. Organizatorem i pierwszym wieloletnim prezesem (20 lat) był prof. Leszek Malicki (Lublin). W kadencji 2004-2007 funkcję tę pełnił prof. Mariusz Fotyma (Puławy). W latach 2008-2015 obowiązki prezesa sprawował prof. Franciszek Borówczak (Poznań). Na nową kadencję 2016-2019  Prezesem został wybrany przez delegatów na walne zgromadzenie dr habil. Stanisław Grześ (Poznań).

Strona główna: Polskie Towarzystwo Agronomiczne (http://www.up.poznan.pl/pta/)

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2016-04-14