Koła naukowe

Koło Naukowe Bezpieczeństwa

Kolo_naukowe_bezpieczenstwaKoło Naukowe Bezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży powstało z  inicjatywy studentów. Zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży w dniu 01.10.2013 pod numerem 5. Członkiem Koła może być każdy student I, II, III roku Wyższej Szkoły Agrobiznesu jak  również jej absolwenci. Koło Naukowe Bezpieczeństwa to oferta dla aktywnych studentów zainteresowanych praktycznymi aspektami szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Zadaniem koła jest m. in. integracja środowiska studenckiego, rozwijanie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom koła warunków do pogłębiania wiedzy z dziedziny nauk o bezpieczeństwie, nawiązanie współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, promowanie uczelni. Organizujemy konferencje, debaty tematyczne, spotkania z praktykami, wycieczki tematyczne. Umiejętności i informacje pozyskane podczas spotkań koła nie tylko są przydatne na egzaminach z przedmiotów  kierunkowych w WSA, ale z pewnością uzupełniają zasób wiedzy studentów, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego lub administracji publicznej.

Struktura

 • Opiekun koła – mgr Bartosz Murat
 • Przewodniczący – Anna Gosk
 • Zastępca Przewodniczącego – Marta Majk

Nasz profil na Facebooku

Koło Naukowe Budownictwa

Kolo_naukowe_budownictwo

Koło naukowe budownictwa ma na celu integrowanie środowiska studenckiego, organizowanie ciekawych spotkań oraz wycieczek tematycznych. Celem koła jest także zachęcanie studentów do aktywnego poznawania wiedzy oraz jej poszerzania w dziedzinach: materiałoznawstwa budowlanego, budownictwa ogólnego, prawa budowlanego. Dzięki utrzymywaniu w ramach działalności koła naukowego – ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą, możliwe jest lepsze i dokładniejsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zawodzie.

 

Kontakt: Z rozwijającej się zakładki proszę wybrać: Marta Mazewska

Naukowe Koło Miłośników Przyrody

kolo_naukowe-NKMPZadania Koła.

 1. Integrowanie środowiska studenckiego WSA.
 2. Promowanie wybitnych studentów WSA.
 3. Organizowanie ciekawych wystaw i wykładów tematycznych, spotkań z przedstawicielami firm rolniczych oraz imprez okolicznościowych.
 4. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z Kołem.
 5. Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu rolnictwa.
 6. Zachęcanie studentów do aktywnego poznawania wiedzy rolniczej.
 7. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych.
 8. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, realizowanie ciekawych projektów naukowych.
 9. Organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych.
 10. Działania na rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.

Opiekun Naukowego Koła Miłośników Przyrody – dr hab. inż. Jolanta Puczel
(mail: jolanta.puczel@poczta.wsa.edu.pl)

DiGi Mode

Koło Naukowe „DiGi-Mode” zaprasza wszystkich PT studentów zainteresowanych bezprzewodowym przekazem informacji do wykazywania się aktywnością naukową i praktyczną poprzez czynny udział w pracach koła. Obecny zakres działalności:

 • WLAN 2,4 i 5,3 GHz
 • PSK31
 • APRS

Opiekunem koła jest pan mgr Henryk Porwisiak kontakt sp4cmw(at)qsl.net QRG: 145,250 MHz linki dla zainteresowanych: www.aprs.pl nadajnik APRS WSA kosmiczny skafander jako nadajnik telemetryczny dane pogodowe ze stacji meteo SR4NWH-5 w WSA

Studenckie Koło Naukowe Informatyków

Studenckie Koło Naukowe Informatyków

Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane

Zajecia odbywają się w środy o godzinie 15.00

Kontakt: Łukasz Polkowski (Lukasz.Polkowski@poczta.wsa.edu.pl), Bartosz Chętnicki

Koło Naukowe Młodych Ekonomistów

Koło Naukowe Młodych Ekonomistów

Opiekun dr inż. Ireneusz Żuchowski – irekz@uwm.edu.pl Zadania Koła.

 1. Integrowanie środowiska studenckiego WSA.
 2. Promowanie studentów WSA.
 3. Organizowanie ciekawych wystaw i wykładów tematycznych, spotkań z przedstawicielami biznesu.
 4. Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii, zarzadzania i nauk pokrewnych.
 5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych.
 6. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, realizowanie ciekawych projektów naukowych, współpraca z kołami naukowymi z kraju i zagranicy.
 7. Udział w konferencjach, seminariach naukowych kół naukowych i publikowanie prac i artykułów naukowych
 8. Współpraca z władzami uczelni rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.

 

Dotychczasowe osiągnięcia:

Udział członków koła w XLI Międzynarodowym seminarium kół naukowych w Olsztynie, Olsztyn 15-16 maja 2012 r. z referatami. Wygłoszone i opublikowane zostały następujące referaty:

 1. Marcin Bednarczyk, Karolina Mikucka, Karol Kozon, 2012, Style kierowania, siatka kierownicza na przykładzie służb mundurowych, XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych: koła naukowe szkołą twórczego działania: Olsztyn, 15-16 maja 2012 r. T. 2 / [kom. org.: Jerzy Wilde et al.]; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 377-378
 2. Katarzyna Szmigiel, Małgorzata Sawicka, 2012, Wymagania pracodawców stawiane na etapie ogłoszeń o pracę na stanowisku kierowniczym, XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych: koła naukowe szkołą twórczego działania: Olsztyn, 15-16 maja 2012 r. T. 2 / [kom. org.: Jerzy Wilde et al.]; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 457-458
 3. Edyta Sawicka, Weronika Gudan, 2012, Motywy wyboru kierunku studiów (bezpieczeństwo wewnętrzne), XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych: koła naukowe szkołą twórczego działania: Olsztyn, 15-16 maja 2012 r. T. 2 / [kom. org.: Jerzy Wilde et al.]; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 444-445