Studia w Łomży

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć wyższe wykształcenie i uzyskać kompetencje, które przygotują Cię do pracy w wybranej specjalizacji, wybór studiów w Łomży w Wyższej Szkole Agrobiznesu jest właściwą decyzją. Sprawdź, jakie kierunki dla Ciebie przygotowaliśmy.

Część kierunków jest skierowana do osób, które chcą pracować w sektorze publicznym. Chodzi o pielęgniarstwo, pedagogikę i bezpieczeństwo wewnętrzne. Ukończenie jednej z tych specjalizacji oczywiście nie zamyka drogi do zatrudnienia w sektorze prywatnym, jednak stanowi niewątpliwy atut w kontekście poszukiwania pracy w placówkach medycznych, armii, administracji czy szkołach publicznych. Studia w Łomży na kierunkach pielęgniarstwo i bezpieczeństwo wewnętrzne odbywają się na poziomie I i II stopnia, a pedagogika obejmuje wyłącznie I poziom.

Ponieważ stawiamy na praktyczne kierunki o szerokich możliwościach rozwojowych, nasza oferta obejmuje budownictwo (I stopień). Na studiach w Łomży kształcimy specjalistów, którzy są odpowiedzialni za rozwój infrastruktury w Polsce. Z kolei na kierunku rolnictwo (I i II stopień) przekazujemy wiedzę niezbędną do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ponadto zapraszamy na towaroznawstwo (I stopień) – przyszłościowy kierunek, który daje podstawy do zatrudnienia w szeroko pojętym przemyśle.

Proponujemy studia w Łomży, które są zorientowane na praktyczne kształcenie i przygotowanie absolwentów do skutecznego wejścia na rynek pracy. Doświadczona kadra dydaktyczna, profesjonalnie opracowane programy poszczególnych kierunków i interesujące zajęcia to nasze najważniejsze atuty.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będzie posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będzie posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Budownictwo I stopnia

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych.

Rolnictwo I stopnia

Studia na kierunku Rolnictwo przygotowują specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, posiadających praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Rolnictwo II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) przygotowują specjalistów posiadających umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także umiejętności wykazywania inicjatywy twórczej.

Towaroznawstwo I stopnia

Studia na kierunku Towaroznawstwo przygotowują specjalistów z zakresu: towaroznawstwa i zarządzana jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle

Pielęgniarstwo I stopnia

Studia na Wydziale Pielęgniarstwa dają absolwentom wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo II stopnia

Studia na Wydziale Pielęgniarstwa dają absolwentom wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Pedagogika I stopnia

Główne cele studiów w ramach specjalności to: nabycie umiejętności w zakresie pomocy w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej i pracy, uzyskanie kompetencji do pracy pedagoga resocjalizacyjnego czy przygotowanie do pracy w zawodzie pedagoga pracy  i specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia Podyplomowe

Zapewniają ponadto wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki. Studia dają wykształcenie techniczno-humanistyczne

Kursy i szkolenia

Zapewniają ponadto wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki. Studia dają wykształcenie techniczno-humanistyczne