Jednostki Uczelni

II piętro, pokój 204,
tel. 86 216 94 97 wew. 61 i 38
fax 86 215 11 89

Szanowni Państwo,
Studenci WSA w Łomży

 Z uwagi na uruchomienie w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży funkcjonalności elektronicznego indeksu prosimy o bieżącą weryfikację ocen, wystawianych przez nauczycieli akademickich. Oceny można sprawdzać na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni w zakładce Oceny oraz Elektroniczny Indeks. W celu sprawnego przebiegu weryfikacji wystawionych ocen prosimy o zapoznanie się z nimi w ciągu 7 dni od terminu egzaminu/zaliczenia. Po upływie 7 dni od daty egzaminu/zaliczenia uwagi nie będą uwzględniane.
Jednocześnie informujemy, że bez wpisanych ocen ze wszystkich przedmiotów do systemu nie będzie możliwa kwalifikacja na następny semestr.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nauczycielem prowadzącym zajęcia, proszę zgłosić się do Recepcji Uczelni, Dziekanatu ostatecznie do Dziekana.

Informujemy ponadto, że w Wirtualnej Uczelni technicznie umożliwiono wprowadzanie ocen, w roku akademickim 2019/2020, w terminach:
Sesja zimowa: 27 stycznia – 01 marca oraz po przedłużeniu sesji do 31 marca;
Sesja letnia: 22 czerwca – 18 września oraz po przedłużeniu sesji do 31 października;

Szczegóły:
https://wsa.edu.pl/download/dokumenty_uczelni/Zarz%C4%85dzenie%20Organizacja%20Roku%20Akademickiego%202019-2020%20.pdf

 

Pracownicy Dziekanatu

Kierownik Dziekanatu mgr inż. Anna Jankowska
Referent ds. studenckich inż. Karolina Żebrowska
Referent ds. studenckich mgr inż. Magdalena Korwek

Godziny pracy Dziekanatu

poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: nieczynny
czwartek: 8.00-12.00
piątek: 12.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00
Dokumenty Uczelni

Dyplom I stopnia - wzór (189.4 KiB)

Dyplom II stopnia- wzór (106.7 KiB)

Dyplom Studia Podyplomowe - wzór (83.6 KiB)

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0 (1.0 MiB)

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH (1.7 MiB)

Kodeks Dobrych Praktyk w Szkolnictwie Wyższym (84.8 KiB)

KODEKS ETYKI (1.9 MiB)

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_STUDIA_PODYPLOMOWE (125.8 KiB)

MISJA Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (49.9 KiB)

Obowiazek informacyjny - RODO (399.5 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA (305.4 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA_PODYPLOMOWE (509.6 KiB)

POLITYKA-JAKOSCI, na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2000 (243.8 KiB)

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ (195.4 KiB)

Regulamin Archiwum WSA (5.1 MiB)

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.pdf (1.0 MiB)

Regulamin organizacyjny biblioteki uczelnianej WSA (769.5 KiB)

Regulamin organizacyjny WSA (3.1 MiB)

Regulamin Pracy WSA (6.2 MiB)

Regulamin studiów podyplomowych (1.0 MiB)

REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH od 01.10.2019 (1.5 MiB)

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży od 01.10.2019 (3.0 MiB)

Regulamin Wydawnictwa WSA (1.6 MiB)

Regulamin zajęć realizowanych poza uczelnią (920.3 KiB)

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi... (1.1 MiB)

Regulamin-przyznawania-i-wyplacania-swiadczen-dla-studentow-WSA-na-rok-akademicki-2019-2020 (2.0 MiB)

STATUT RADY EKSPERTÓW (104.0 KiB)

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY od 01.10.2019 (3.2 MiB)

Strategia WSA (7.6 MiB)

Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia - podstawa prawna (5.0 MiB)

Uczelniany Zespół ds jakosci ksztalcenia i uczelniane biuro regulamin (351.6 KiB)

Uczelniany Zespół ds Jakości Kształcenia - aktualizacja od 01.10.2019 (135.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_SEMESTR_JĘZYKOWY (213.9 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDENT_ZAGRANICZNY_II_STOPNIA (237.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDENT_ZAGRANICZNY_I_STOPNIA (228.5 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDIA_II_STOPNIA (233.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDIA_I_STOPNIA (224.3 KiB)

WZÓR_UMOWY_ZE_SŁUCHACZAMI_STUDIÓW_PODYPLOMOWYCH (388.2 KiB)

Zarządzenie dotyczące dodatkowej oferty kształcenia 2019-2020 (384.6 KiB)

Zarządzenie dotyczące dodatkowej oferty kształcenia 2020-2021 (383.2 KiB)

Zarządzenie o płatnościach 2019-2020 (833.4 KiB)

Zarządzenie o płatnościach 2020-2021 (1.2 MiB)

Zarządzenie Organizacja Roku Akademickiego 2019-2020 (252.6 KiB)

Zarządzenie Organizacja Roku Akademickiego 2020-2021 (173.4 KiB)

Zasady i tryb rekrutacji 2019-2020 (95.3 KiB)

Zasady i tryb rekrutacji 2020-2021 (552.0 KiB)

Załącznik do zarządzenia o płatnościach 2019-2020 (86.6 KiB)

Załącznik do zarządzenia o płatnościach 2020-2021 (81.0 KiB)

Wzory podań 

podanie o ponowny wpis na listę studentów (24.0 KiB)

Podanie o zmianę danych osobowych (13.0 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim (14.5 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim B (14.7 KiB)

Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (45.5 KiB)

rektorat
IV piętro, pokój 405, tel. 86 216 94 97 wew. 64 mgr Paulina Zabielska Sylwia Kołaczkowska

W ramach Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży funkcjonują następujące zakłady:

Zakład Agronomii, Nowoczesnych Technologii i Informatyki – Kierownik dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni
Zakład Żywienia Zwierząt, Gospodarki Paszowej i Odnawialnych Źródeł Energii – Kierownik dr inż. Janusz Lisowski
Zakład Agrobiznesu, Ekonomii i Zarządzania – Kierownik dr inż. Ireneusz Żuchowski
Zakład Towaroznawstwa i Bezpieczeństwa Żywności – Kierownik prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Sprawiedliwości – Kierownik dr Olga Kotowska
Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem – Kierownik dr Grzegorz Olszewski
Zakład Zarządzania Kryzysowego – Kierownik dr Wiesław Zawadzki
Zakład Pedagogiki – Kierownik dr Piotr Ponichtera
Zakład Budownictwa – Kierownik dr inż. Marta Mazewska
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego – Kierownik prof. dr hab. Mirosława Urban
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego – Kierownik dr n o zdr. Alicja Moczydłowska

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY

Kontakt:

Budynek A, IV Piętro, Rektorat
Tel. 862169497 wew. 64

Podstawowy profil działalności

  • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie aktualnych informacji i wyników analiz wpływających na efektywność produkcji pod hasłem „Nowy impuls dla Agrobiznesu”.
  • Transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  • Wdrażanie standardów jakościowych związanych z optymalizacją procesów produkcji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
  • Aplikacja systemów monitoringu umożliwiających wczesne wykrywanie czynników ryzyka w agrobiznesie.
  • Przygotowanie i podejmowanie nowatorskich lub edukacyjno-upowszechnieniowych projektów w sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  • Inicjowanie współpracy, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, środowiska naukowego z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.
biblioteka
Budynek “B” parter, naprzeciwko hali sportowej tel. 86 216 94 97 wewn. 39 Strona Internetowa Biblioteki

Pracownicy Biblioteki

Dyrektor Biblioteki mgr Elżbieta Musialik
Bibliotekarz mgr inż. Ewa Dardzińska

Godziny pracy Biblioteki

poniedziałek:  8.00-16.00
wtorek: 8.00-16.00
środa: nieczynne
czwartek: 8.00-16.00
piątek: 9.00-17.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00

 

eRewers

Udostępniamy formularz rewersu do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia korzystając  z Internetowego Katalogu Biblioteki WSA.  

BibliotekaWSA - REWERS (21.6 KiB)

VI piętro,
pokój 607
tel. 86 216 94 97 wewn. 40
mgr Irena Kultijasowa
mgr Igor Skrodzki

Dyrektor ds. Technicznych
V piętro, pokój 503, tel. 86 216 94 97 wew. 24
Zdzisław Rogowski
II piętro,
pokój 201 tel. 86 216 94 97 wewn. 54 mgr Paulina Zabielska
II piętro,
pokój 203
tel. 86 216 94 97 wew. 28
Kwestor
Robert Twardowski
II piętro, pokój 208 tel. 86 216 94 97 wewn. 62

Godziny pracy Kasy

poniedziałek: 8.00-13.00
wtorek: 8.00-13.00
środa: nieczynny
czwartek: 8.00-13.00
piątek: 12.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku student, wszelkie płatności związane z tokiem nauczania, dokonuje tylko i wyłącznie na swój indywidualny numer konta bankowego. Numer konta dostępny jest po zalogowaniu się do  Wirtualnej Uczelni. Dodatkowo pojawiają się tam informacje na temat otrzymywanych świadczeń np. stypendia. Dodatkowych informacji udziela Dziekanat Uczelni. 

parter tel. 86 216 94 97 wewn. 22

Łukasz Ramusiewicz
Jarosław Zabielski

Godziny pracy Informacji WSA

poniedziałek – czwartek: 7.40-16.00
piątek – niedziela 7.40-18.00

Godziny pracy Informacji WSA (w okresie wakacji)

poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
piątek – niedziela 8.00-12.00
niedziela nieczynne