Jednostki Uczelni

 

dziekanatII piętro, pokój 204, tel. 86 216 94 97 wew. 61 i 38 fax 86 215 11 89

Pracownicy Dziekanatu

Kierownik Dziekanatu mgr inż. Anna Jankowska
Referent ds. studenckich mgr Edyta Borawska
Referent ds. studenckich mgr inż. Magdalena Korwek

Godziny pracy Dziekanatu

poniedziałek:  8.00-12.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: nieczynny
czwartek: 8.00-12.00
piątek: 12.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00

Dokumenty Uczelni

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_STUDIA_PODYPLOMOWE (125.8 KiB)

MISJA Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (49.9 KiB)

Obowiazek informacyjny - RODO (399.5 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA (305.4 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA_PODYPLOMOWE (509.6 KiB)

POLITYKA-JAKOSCI, na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2000 (243.8 KiB)

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ (195.4 KiB)

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (2.5 MiB)

Regulamin studiów podyplomowych_od_01.10.2018 (1.0 MiB)

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży 2017 (9.8 MiB)

STATUT-Wyzszej-Szkoly-Agrobiznesu-w-Lomzy (10.9 MiB)

Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia - podstawa prawna (5.0 MiB)

Uczelniany Zespół ds jakosci ksztalcenia i uczelniane biuro regulamin (351.6 KiB)

WZÓR_UMOWY_SEMESTR_JĘZYKOWY (213.9 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDENT_ZAGRANICZNY_II_STOPNIA (237.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDENT_ZAGRANICZNY_I_STOPNIA (228.5 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDIA_II_STOPNIA (233.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDIA_I_STOPNIA (224.3 KiB)

WZÓR_UMOWY_ZE_SŁUCHACZAMI_STUDIÓW_PODYPLOMOWYCH (388.2 KiB)

Zarządzenie o płatnościach 2018-2019 (901.8 KiB)

Zarządzenie Organizacja Roku Akademickiego 2018-2019 (194.7 KiB)

Zasady i tryb rekrutacji 2018-2019 (156.8 KiB)

Załącznik A do zarządzenia o płatnościach 2018-2019 (242.2 KiB)

Załącznik B do zarządzenia o płatnościach 2018-2019 (331.1 KiB)

Wzory podań 

Powtarzanie semestru (24.0 KiB)

Przedłużenie Sesji Egzaminacyjnej (24.5 KiB)

Przedłużenie Terminu Złożenia Pracy Dyplomowej (24.0 KiB)

Przywrócenie Na Listę Studentów (23.0 KiB)

Warunek (24.0 KiB)

rektorat
IV piętro, pokój 405, tel. 86 216 94 97 wew. 64 mgr Paulina Zabielska Sylwia Kołaczkowska


W ramach Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego funkcjonują następujące katedry i zakłady:

 • Katedra Agronomii – Kierownik prof. dr hab. Stanisław Benedycki
 • Katedra Agrobiznesu – Kierownik dr inż. Piotr Ponichtera
 • Katedra Produkcji Zwierzęcej i gospodarki paszowej – Kierownik dr inż. Dariusz Minakowski
 • Katedra Towaroznawstwa i Bezpieczeństwa Żywności – Kierownik prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania – Kierownik dr inż. Ireneusz Żuchowski
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Kierownik dr Mariusz Kuryłowicz
 • Zakład Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – Kierownik dr Mariusz Kuryłowicz
 • Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem – Kierownik dr Piotr Baczar
 • Zakład Zarządzania Kryzysowego – Kierownik dr Wiesław Zawadzki
 • Zakład Pedagogiki – Kierownik dr Roman Gawrych

W ramach Wydziału Technicznego funkcjonują:

 • Zakład Informatyki – Kierownik prof. dr hab. Edward Oczeretko
 • Zakład Budownictwa – Kierownik prof. dr hab. Czesław Miedziałowski

 W ramach Wydziału Medycznego funkcjonują:

 • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego – Kierownik prof. dr hab. Mirosława Urban
 • Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego – Kierownik dr n o zdr. Alicja Moczydłowska
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY

IV Piętro pokój 402
tel. 86 216 94 97 wew. 49
dr inż. Dariusz Minakowski
mgr Jarosław Zabielski

Podstawowy profil działalności

 • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie aktualnych  informacji  i wyników analiz wpływających na efektywność produkcji  pod hasłem „Nowy impuls dla Agrobiznesu”.
 • Transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Wdrażanie standardów jakościowych związanych z optymalizacją procesów produkcji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
 • Aplikacja systemów monitoringu umożliwiających wczesne wykrywanie czynników ryzyka w agrobiznesie.
 • Przygotowanie i podejmowanie nowatorskich lub edukacyjno-upowszechnieniowych projektów w sektorze rolnictwa i gospodarki  żywnościowej.
 • Inicjowanie współpracy, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, środowiska naukowego z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.
biblioteka
Budynek „B” parter, naprzeciwko hali sportowej tel. 86 216 94 97 wewn. 39 Strona Internetowa Biblioteki

Pracownicy Biblioteki

Dyrektor Biblioteki mgr Elżbieta Musialik
Bibliotekarz mgr inż. Ewa Dardzińska

Godziny pracy Biblioteki

poniedziałek:  9.00-16.00
wtorek: 9.00-16.00
środa: nieczynne
czwartek: 9.00-16.00
piątek: 11.00-17.00
sobota: 10.00-15.00
niedziela: 10.00-15.00

 

eRewers

Udostępniamy formularz rewersu do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia korzystając  z Internetowego Katalogu Biblioteki WSA.  

BibliotekaWSA - REWERS (21.6 KiB)

VI piętro,
pokój 607
tel. 86 216 94 97 wewn. 40
mgr Irena Kultijasowa
Dyrektor ds. Technicznych
V piętro, pokój 503, tel. 86 216 94 97 wew. 24
Zdzisław Rogowski
II piętro,
pokój 201 tel. 86 216 94 97 wewn. 54 mgr Paulina Zabielska
II piętro,
pokój 203
tel. 86 216 94 97 wew. 28
Kwestor
Robert Twardowski
II piętro, pokój 208 tel. 86 216 94 97 wewn. 62

Godziny pracy Kasy

poniedziałek: 8.00-13.00
wtorek: 8.00-13.00
środa: nieczynny
czwartek: 8.00-13.00
piątek: 12.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00

Od dnia 1 lutego 2017 roku prosimy o wpłaty na nowy nr konta bankowego:

10 1240 1532 1111 0010 4791 9498
parter tel. 86 216 94 97 wewn. 22

Łukasz Ramusiewicz

Godziny pracy Informacji WSA

poniedziałek – czwartek: 7.40-16.00
piątek – niedziela 7.40-18.00

Godziny pracy Informacji WSA (w okresie wakacji)

poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
piątek – niedziela 8.00-12.00
niedziela nieczynne