Jednostki Uczelni

II piętro, pokój 204,
tel. 86 216 94 97 wew. 61 i 38
fax 86 215 11 89

 

Szanowni Państwo,
Studenci WSA w Łomży

Z uwagi na uruchomienie w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży funkcjonalności elektronicznego indeksu prosimy o bieżącą weryfikację ocen, wystawianych przez nauczycieli akademickich. Oceny można sprawdzać na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni w zakładce Oceny oraz Elektroniczny Indeks. W celu sprawnego przebiegu weryfikacji wystawionych ocen prosimy o zapoznanie się z nimi w ciągu 7 dni od terminu egzaminu/zaliczenia. Po upływie 7 dni od daty egzaminu/zaliczenia uwagi nie będą uwzględniane.
Jednocześnie informujemy, że bez wpisanych ocen ze wszystkich przedmiotów do systemu nie będzie możliwa kwalifikacja na następny semestr.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nauczycielem prowadzącym zajęcia, proszę zgłosić się do Recepcji Uczelni, Dziekanatu ostatecznie do Dziekana.

Informujemy ponadto, że w Wirtualnej Uczelni technicznie umożliwiono wprowadzanie ocen, w roku akademickim 2019/2020, w terminach:
Sesja zimowa: 27 stycznia – 01 marca oraz po przedłużeniu sesji do 31 marca;
Sesja letnia: 22 czerwca – 18 września oraz po przedłużeniu sesji do 31 października;

Szczegóły:
https://wsa.edu.pl/download/dokumenty_uczelni/Zarz%C4%85dzenie%20Organizacja%20Roku%20Akademickiego%202019-2020%20.pdf

Prawa i obowiązki studenta – zdalne nauczanie

Zgodnie z rekomendacjami Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przypominamy prawa i obowiązki studentów.

 1. Student ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na odległość w ramach danego przedmiotu.
 2. Student ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się na odległość.
 3. Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów.
 4. Student jest uprawniony i zobowiązany do wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela w ramach poszczególnych przedmiotów.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach, prowadzonych w trybie synchronicznym (on-line), student ma prawo i powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych do wykorzystania w trybie asynchronicznym (off-line) na zasadach określonych przez osobę odpowiedzialną za przedmiot a wykładowca wtedy może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

 W kwestiach spornych związanych z możliwym naruszeniem praw, prosimy naszych Studentów o kontakt z właściwym dziekanem.

Dziekan ds. nauk rolniczych i inżynieryjno- technicznych dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni
(kontakt telefoniczny: 862169497 wew. 25 lub mailowy: andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl)
Dziekan ds. nauk społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu dr inż. Piotr Ponichtera
(kontakt telefoniczny: 862169497 wew. 44 lub mailowy: piotr.ponichtera@wsa.edu.pl)

Informujemy również naszych Studentów, że w ramach wszystkich przedmiotów prowadzonych zdalnie raportujemy aktywność każdego Studenta w procesie kształcenia (oczekiwania co do aktywności studentów określają poszczególni wykładowcy). Działania te uwarunkowane są koniecznością opanowania przez Studenta efektów uczenia się przypisanych do poszczególnych przedmiotów. Daje to podstawę uzyskania zaliczeń z poszczególnych przedmiotów i w efekcie zaliczenia całego semestru.

Pracownicy Dziekanatu

Kierownik Dziekanatumgr inż. Anna Jankowska
Referent ds. studenckichinż. Karolina Żebrowska
Referent ds. studenckichmgr inż. Magdalena Korwek

Godziny pracy Dziekanatu

poniedziałek:8.00-12.00
wtorek:8.00-12.00
środa:nieczynny
czwartek:8.00-12.00
piątek:12.00-16.00
sobota:9.00-13.00
niedziela:9.00-13.00
Dokumenty Uczelni

Dyplom I stopnia - wzór (189.4 KiB)

Dyplom II stopnia- wzór (106.7 KiB)

Dyplom Studia Podyplomowe - wzór (83.6 KiB)

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0 (1.0 MiB)

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH (1.7 MiB)

Kodeks Dobrych Praktyk w Szkolnictwie Wyższym (84.8 KiB)

KODEKS ETYKI (1.9 MiB)

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_STUDIA_PODYPLOMOWE (125.8 KiB)

MISJA Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (49.9 KiB)

Obowiazek informacyjny - RODO (399.5 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA (305.4 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA_PODYPLOMOWE (509.6 KiB)

POLITYKA-JAKOSCI, na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2000 (243.8 KiB)

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ (195.4 KiB)

Regulamin Archiwum WSA (5.1 MiB)

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.pdf (1.0 MiB)

Regulamin organizacyjny biblioteki uczelnianej WSA (769.5 KiB)

Regulamin organizacyjny WSA (3.1 MiB)

Regulamin Pracy WSA (6.2 MiB)

Regulamin studiów podyplomowych (1.0 MiB)

REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH od 01.10.2019 (1.5 MiB)

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży od 01.10.2019 (3.0 MiB)

Regulamin Wydawnictwa WSA (1.6 MiB)

Regulamin zajęć realizowanych poza uczelnią (920.3 KiB)

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi... (1.1 MiB)

Regulamin-przyznawania-i-wyplacania-swiadczen-dla-studentow-WSA-na-rok-akademicki-2019-2020 (2.0 MiB)

STATUT RADY EKSPERTÓW (104.0 KiB)

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY od 01.10.2019 (3.2 MiB)

Strategia WSA (7.6 MiB)

Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia - podstawa prawna (5.0 MiB)

Uczelniany Zespół ds jakosci ksztalcenia i uczelniane biuro regulamin (351.6 KiB)

Uczelniany Zespół ds Jakości Kształcenia - aktualizacja od 01.10.2019 (135.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_SEMESTR_JĘZYKOWY (213.9 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDENT_ZAGRANICZNY_II_STOPNIA (237.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDENT_ZAGRANICZNY_I_STOPNIA (228.5 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDIA_II_STOPNIA (233.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDIA_I_STOPNIA (224.3 KiB)

WZÓR_UMOWY_ZE_SŁUCHACZAMI_STUDIÓW_PODYPLOMOWYCH (388.2 KiB)

Zarządzenie dotyczące dodatkowej oferty kształcenia 2019-2020 (384.6 KiB)

Zarządzenie dotyczące dodatkowej oferty kształcenia 2020-2021 (383.2 KiB)

Zarządzenie o płatnościach 2019-2020 (833.4 KiB)

Zarządzenie o płatnościach 2020-2021 (1.2 MiB)

Zarządzenie Organizacja Roku Akademickiego 2019-2020 (252.6 KiB)

Zarządzenie Organizacja Roku Akademickiego 2020-2021 (173.4 KiB)

Zasady i tryb rekrutacji 2019-2020 (95.3 KiB)

Zasady i tryb rekrutacji 2020-2021 (552.0 KiB)

Załącznik do zarządzenia o płatnościach 2019-2020 (86.6 KiB)

Załącznik do zarządzenia o płatnościach 2020-2021 (81.0 KiB)

Wzory podań 

podanie o ponowny wpis na listę studentów (24.0 KiB)

Podanie o zmianę danych osobowych (13.0 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim (14.5 KiB)

wniosek o odpis dyplomu i suplementu w jezyku angielskim B (14.7 KiB)

Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (45.5 KiB)

Załącznik nr 1 do procedury wydawania dyplomów zdalnie (50.5 KiB)

Załącznik nr 1A do procedury wydawania dyplomów zdalnie (49.0 KiB)

Załącznik nr 2 do procedury wydawania dyplomów zdalnie (47.5 KiB)

Załącznik nr 2A do procedury wydawania dyplomów zdalnie (43.0 KiB)

rektorat
IV piętro, pokój 405, tel. 86 216 94 97 wew. 64 mgr Paulina Zabielska Sylwia Kołaczkowska

W ramach Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży funkcjonują następujące zakłady:

Zakład Agronomii, Nowoczesnych Technologii i Informatyki – Kierownik dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni
Zakład Żywienia Zwierząt, Gospodarki Paszowej i Odnawialnych Źródeł Energii – Kierownik dr inż. Janusz Lisowski
Zakład Agrobiznesu, Ekonomii i Zarządzania – Kierownik dr inż. Ireneusz Żuchowski
Zakład Towaroznawstwa i Bezpieczeństwa Żywności – Kierownik prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Sprawiedliwości – Kierownik dr Olga Kotowska
Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem – Kierownik dr Grzegorz Olszewski
Zakład Zarządzania Kryzysowego – Kierownik dr Wiesław Zawadzki
Zakład Pedagogiki – Kierownik dr Piotr Ponichtera
Zakład Budownictwa – Kierownik dr inż. Marta Mazewska
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego – Kierownik prof. dr hab. Mirosława Urban
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego – Kierownik dr n o zdr. Alicja Moczydłowska

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY

Kontakt:

Budynek A, IV Piętro, Rektorat
Tel. 862169497 wew. 64

Podstawowy profil działalności

 • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie aktualnych informacji i wyników analiz wpływających na efektywność produkcji pod hasłem „Nowy impuls dla Agrobiznesu”.
 • Transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Wdrażanie standardów jakościowych związanych z optymalizacją procesów produkcji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
 • Aplikacja systemów monitoringu umożliwiających wczesne wykrywanie czynników ryzyka w agrobiznesie.
 • Przygotowanie i podejmowanie nowatorskich lub edukacyjno-upowszechnieniowych projektów w sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Inicjowanie współpracy, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, środowiska naukowego z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.
biblioteka
Budynek “B” parter, naprzeciwko hali sportowej tel. 86 216 94 97 wewn. 39 Strona Internetowa Biblioteki

Pracownicy Biblioteki

Dyrektor Bibliotekimgr Elżbieta Musialik
Bibliotekarzmgr inż. Ewa Dardzińska

Godziny pracy Biblioteki

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek:8.00-16.00
środa:nieczynne
czwartek:8.00-16.00
piątek:9.00-17.00
sobota:9.00-13.00
niedziela:9.00-13.00

 

eRewers

Udostępniamy formularz rewersu do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia korzystając  z Internetowego Katalogu Biblioteki WSA.  

BibliotekaWSA - REWERS (21.6 KiB)

VI piętro,
pokój 607
tel. 86 216 94 97 wewn. 40
mgr Irena Kultijasowa
mgr Igor Skrodzki

Dyrektor ds. Technicznych
V piętro, pokój 503, tel. 86 216 94 97 wew. 24
Zdzisław Rogowski
II piętro,
pokój 201 tel. 86 216 94 97 wewn. 54 mgr Paulina Zabielska
II piętro,
pokój 203
tel. 86 216 94 97 wew. 28
Kwestor
Robert Twardowski

II piętro, pokój 208 tel. 86 216 94 97 wewn. 62

Godziny pracy Kasy

poniedziałek:8.00-13.00
wtorek:8.00-13.00
środa:nieczynny
czwartek:8.00-13.00
piątek:12.00-16.00
sobota:9.00-13.00
niedziela:9.00-13.00

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku student, wszelkie płatności związane z tokiem nauczania, dokonuje tylko i wyłącznie na swój indywidualny numer konta bankowego. Numer konta dostępny jest po zalogowaniu się do  Wirtualnej Uczelni. Dodatkowo pojawiają się tam informacje na temat otrzymywanych świadczeń np. stypendia. Dodatkowych informacji udziela Dziekanat Uczelni. 

W związku z dokonywaniem wpłat na rachunek bankowy, bardzo prosimy o wpisanie w danych do tytułu przelewu informacji w/g podanych wskazówek (w  zależności od odpowiedniej wpłaty):

Nr albumu, czesne, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, akademik, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, dyplom, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, indeks, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, różnica programowa przedmiotów, nazwisko imię, miesiąc
Nr albumu, warunek – przedmiot, nazwisko imię, miesiąc

 

 

parter tel. 86 216 94 97 wewn. 22

Łukasz Ramusiewicz
Jarosław Zabielski

Godziny pracy Informacji WSA

poniedziałek – czwartek:7.40-16.00
piątek – niedziela7.40-18.00

Godziny pracy Informacji WSA (w okresie wakacji)

poniedziałek – piątek:8.00-16.00
piątek – niedziela8.00-12.00
niedzielanieczynne