Jednostki Uczelni

II piętro, pokój 204,
tel. 86 216 94 97 wew. 61 i 38
fax 86 215 11 89

Szanowni Państwo, Studenci WSA w Łomży z uwagi na uruchomienie w Roku Akademickim 2018/2019 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży funkcjonalności elektronicznego indeksu prosimy o bieżącą weryfikację ocen, wystawianych przez nauczycieli akademickich. Oceny można sprawdzać na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni w zakładce Oceny oraz Elektroniczny Indeks. W celu sprawnego przebiegu weryfikacji wystawionych ocen prosimy o zapoznanie się z nimi w ciągu 7 dni od terminu egzaminu/zaliczenia. Po upływie 7 dni od daty egzaminu/zaliczenia uwagi nie będą uwzględniane.
Jednocześnie informujemy, że bez wpisanych ocen ze wszystkich przedmiotów do systemu nie będzie możliwa kwalifikacja na następny semestr.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nauczycielem prowadzącym zajęcia, proszę zgłosić się do Recepcji Uczelni, Dziekanatu ostatecznie do Dziekana wydziału.

Informujemy ponadto, że w Wirtualnej Uczelni technicznie umożliwiono wprowadzanie ocen w terminach:
Sesja zimowa: 15 grudnia – 31 marca
Sesja letnia: 15 maja – 30 września

Pracownicy Dziekanatu

Kierownik Dziekanatu mgr inż. Anna Jankowska
Referent ds. studenckich inż. Karolina Żebrowska
Referent ds. studenckich mgr inż. Magdalena Korwek

Godziny pracy Dziekanatu

poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: nieczynny
czwartek: 8.00-12.00
piątek: 12.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00
Dokumenty Uczelni

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_STUDIA_PODYPLOMOWE (125.8 KiB)

MISJA Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (49.9 KiB)

Obowiazek informacyjny - RODO (399.5 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA (305.4 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA_PODYPLOMOWE (509.6 KiB)

POLITYKA-JAKOSCI, na podstawie normy DIN EN ISO 9001:2000 (243.8 KiB)

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ (195.4 KiB)

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.pdf (1.0 MiB)

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (4.9 MiB)

Regulamin studiów podyplomowych_od_01.10.2018 (1.0 MiB)

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży 2017 (9.8 MiB)

Regulamin zajęć realizowanych poza uczelnią (920.3 KiB)

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi... (1.1 MiB)

STATUT-Wyzszej-Szkoly-Agrobiznesu-w-Lomzy (10.9 MiB)

Strategia WSA (7.6 MiB)

Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia - podstawa prawna (5.0 MiB)

Uczelniany Zespół ds jakosci ksztalcenia i uczelniane biuro regulamin (351.6 KiB)

WZÓR_UMOWY_SEMESTR_JĘZYKOWY (213.9 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDENT_ZAGRANICZNY_II_STOPNIA (237.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDENT_ZAGRANICZNY_I_STOPNIA (228.5 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDIA_II_STOPNIA (233.1 KiB)

WZÓR_UMOWY_STUDIA_I_STOPNIA (224.3 KiB)

WZÓR_UMOWY_ZE_SŁUCHACZAMI_STUDIÓW_PODYPLOMOWYCH (388.2 KiB)

Zarządzenie dotyczące dodatkowej oferty kształcenia 2018-2019 (434.1 KiB)

Zarządzenie dotyczące dodatkowej oferty kształcenia 2019-2020 (468.6 KiB)

Zarządzenie o płatnościach 2018-2019 (901.8 KiB)

Zarządzenie o płatnościach 2019-2020 (1.2 MiB)

Zarządzenie Organizacja Roku Akademickiego 2018-2019 (194.7 KiB)

Zarządzenie Organizacja Roku Akademickiego 2019-2020 (252.6 KiB)

Zasady i tryb rekrutacji 2018-2019 (156.8 KiB)

Zasady i tryb rekrutacji 2019-2020 (276.4 KiB)

Załącznik do zarządzenia o płatnościach 2018-2019 (245.8 KiB)

Załącznik do zarządzenia o płatnościach 2019-2020 (149.2 KiB)

Wzory podań 

Powtarzanie semestru (24.0 KiB)

Przedłużenie Sesji Egzaminacyjnej (24.5 KiB)

Przedłużenie Terminu Złożenia Pracy Dyplomowej (24.0 KiB)

Przywrócenie Na Listę Studentów (23.0 KiB)

Warunek (24.0 KiB)

Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (42.5 KiB)

rektorat
IV piętro, pokój 405, tel. 86 216 94 97 wew. 64 mgr Paulina Zabielska Sylwia Kołaczkowska


W ramach Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego funkcjonują następujące katedry i zakłady:

 • Katedra Agronomii – Kierownik dr inż. Janusz Lisowski
 • Katedra Agrobiznesu – Kierownik dr inż. Piotr Ponichtera
 • Katedra Produkcji Zwierzęcej i gospodarki paszowej – Kierownik prof. dr hab. Vladimir Skorina
 • Katedra Towaroznawstwa i Bezpieczeństwa Żywności – Kierownik prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania – Kierownik dr inż. Ireneusz Żuchowski
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Kierownik dr Mariusz Kuryłowicz
 • Zakład Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – Kierownik dr Mariusz Kuryłowicz
 • Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem – Kierownik dr Piotr Baczar
 • Zakład Zarządzania Kryzysowego – Kierownik dr Wiesław Zawadzki
 • Zakład Pedagogiki – Kierownik prof. dr hab. Michał Gnatowski

W ramach Wydziału Technicznego funkcjonują:

 • Zakład Informatyki – Kierownik dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz
 • Zakład Budownictwa – Kierownik dr inż. Marta Mazewska

 W ramach Wydziału Medycznego funkcjonują:

 • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego – Kierownik prof. dr hab. Mirosława Urban
 • Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego – Kierownik dr n o zdr. Alicja Moczydłowska

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY

Kontakt:

Budynek A, IV Piętro, Rektorat
Tel. 862169497 wew. 64

Podstawowy profil działalności

 • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie aktualnych informacji i wyników analiz wpływających na efektywność produkcji pod hasłem „Nowy impuls dla Agrobiznesu”.
 • Transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Wdrażanie standardów jakościowych związanych z optymalizacją procesów produkcji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
 • Aplikacja systemów monitoringu umożliwiających wczesne wykrywanie czynników ryzyka w agrobiznesie.
 • Przygotowanie i podejmowanie nowatorskich lub edukacyjno-upowszechnieniowych projektów w sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Inicjowanie współpracy, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, środowiska naukowego z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.
biblioteka
Budynek „B” parter, naprzeciwko hali sportowej tel. 86 216 94 97 wewn. 39 Strona Internetowa Biblioteki

Pracownicy Biblioteki

Dyrektor Biblioteki mgr Elżbieta Musialik
Bibliotekarz mgr inż. Ewa Dardzińska

Godziny pracy Biblioteki

poniedziałek:  9.00-16.00
wtorek: 9.00-16.00
środa: nieczynne
czwartek: 9.00-16.00
piątek: 9.00-17.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00

 

eRewers

Udostępniamy formularz rewersu do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia korzystając  z Internetowego Katalogu Biblioteki WSA.  

BibliotekaWSA - REWERS (21.6 KiB)

VI piętro,
pokój 607
tel. 86 216 94 97 wewn. 40
mgr Irena Kultijasowa
mgr Igor Skrodzki

Dyrektor ds. Technicznych
V piętro, pokój 503, tel. 86 216 94 97 wew. 24
Zdzisław Rogowski
II piętro,
pokój 201 tel. 86 216 94 97 wewn. 54 mgr Paulina Zabielska
II piętro,
pokój 203
tel. 86 216 94 97 wew. 28
Kwestor
Robert Twardowski
II piętro, pokój 208 tel. 86 216 94 97 wewn. 62

Godziny pracy Kasy

poniedziałek: 8.00-13.00
wtorek: 8.00-13.00
środa: nieczynny
czwartek: 8.00-13.00
piątek: 12.00-16.00
sobota: 9.00-13.00
niedziela: 9.00-13.00

Od dnia 1 lutego 2017 roku prosimy o wpłaty na nowy nr konta bankowego:

10 1240 1532 1111 0010 4791 9498

parter tel. 86 216 94 97 wewn. 22

Łukasz Ramusiewicz
Jarosław Zabielski

Godziny pracy Informacji WSA

poniedziałek – czwartek: 7.40-16.00
piątek – niedziela 7.40-18.00

Godziny pracy Informacji WSA (w okresie wakacji)

poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
piątek – niedziela 8.00-12.00
niedziela nieczynne