IV Piętro pokój 402
tel. 86 216 94 97 wew. 49
dr inż. Dariusz Minakowski
mgr Jarosław Zabielski

Podstawowy profil działalności

  • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie aktualnych  informacji  i wyników analiz wpływających na efektywność produkcji  pod hasłem „Nowy impuls dla Agrobiznesu”.
  • Transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  • Wdrażanie standardów jakościowych związanych z optymalizacją procesów produkcji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
  • Aplikacja systemów monitoringu umożliwiających wczesne wykrywanie czynników ryzyka w agrobiznesie.
  • Przygotowanie i podejmowanie nowatorskich lub edukacyjno-upowszechnieniowych projektów w sektorze rolnictwa i gospodarki  żywnościowej.
  • Inicjowanie współpracy, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, środowiska naukowego z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.