Zainteresowanych studentów proszę o kontakt z dr A. Borusiewiczem (rektorat p. 405)

Broszura informacyjna