Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży znalazła się na liście uczelni wyższych z terenu Polski, które otrzymały zgodę na realizację w roku akademickim 2021/2022 Programu ochotniczego szkolenia studentów (wszystkich kierunków studiów i wszystkich roczników) w ramach Legii Akademickiej.

Wszystkie osoby zainteresowane (również studenci innych uczelni) udziałem w szkoleniu powinny wypełnić „Wniosek o powołanie do odbycia szkolenia wojskowego -część teoretyczna- edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej” i złożyć go najpóźniej do dnia 26 stycznia 2022 r. w recepcji Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (liczba ochotników jest ograniczona).

Zajęcia teoretyczne (15 godzin-moduł podstawowy i 15 godzin-moduł podoficerski) odbywać się będą w soboty i w niedziele w okresie marzec-maj 2022 roku.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, może złożyć wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz dodatkowo 21 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

Pobierz: Wniosek ochotnika