Program Ambasadorzy MF to pionierski projekt w administracji publicznej, którego celem jest nie tylko promocja Ministerstwa jako pracodawcy, ale przede wszystkim ukazanie jak istotną rolę dla państwa i jego gospodarki odgrywa Ministerstwo Finansów. Zależy nam także na poznaniu oczekiwań i potrzeb studentów i pokazaniu, że praca w administracji publicznej to praca nad rozwojem Polski. Ambasador MF to młody menadżer, który ma możliwość samodzielnej realizacji swoich projektów pod skrzydłami administracji państwowej. Program umożliwia zdobycie doświadczenia w prowadzeniu projektów, poznanie tajników funkcjonowania Ministerstwa, a także pozwala na współtworzenie oferty edukacyjnej i naukowej MF. Zadaniem ambasadorów będzie m.in. :

  • promocja MF, w tym programów MF wśród studentów i absolwentów swojej uczelni
  • współpraca z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi i biurem karier na swojej uczelni,
  • opiniowanie planów promocji MF na uczelniach wyższych,
  • udział w wydarzeniach organizowanych przez MF oraz targach pracy,
  • informowanie zainteresowanych studentów i doktorantów o zasadach rekrutacji oraz możliwościach podjęcia pracy w MF,
  • udział w szkoleniach.

Informujemy o kolejnej edycji programu Ambasador MF. Rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca 2021 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/ambasadorzy-mf, na której znajdą Państwo także więcej informacji na temat programu Ambasador MF.