W dniach 19-20.09.2019 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja dotycząca: Problemów Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Wyższą Szkołę Agrobiznesu reprezentowała silna grupa dydaktyków i studentów na czele z dr hab. inż. Andrzejem Borusiewiczem, Prof. WSA i jednocześnie Prorektorem do spraw dydaktyki, który pierwszego dnia wygłosił referat dotyczący Rolnictwa 4.0, a także dr inż. Marta Mazewska jako opiekun licznej grupy studentów (16 osób), którzy reprezentowali WSA na tej konferencji podobnie jak grupa innych studentów kierunku budownictwo dwa lata temu, w charakterze wolnych słuchaczy. Uczelnię reprezentował także mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, który drugiego dnia konferencji wygłosił referat pt. Geneza problemu trwałości zakotwień wklejanych w ścianach trójwarstwowych budynków wielkopłytowych w aspekcie ich wydłużonej trwałości. Składająca się z V tematycznych sesji Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ludzi z różnych branż. Całość obrad podsumowuje monografia pokonferencyjna.