W dniu 14.10.2021 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”.

Wyższą Szkołę Agrobiznesu reprezentowali dr inż. Marta Mazewska, dr Wiesław Zawadzki oraz mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, a także liczna grupa studentów kierunku Budownictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Mgr inż. Dariusz Tomaszewicz wygłosił referat pt. „Wpływ rozkładu naprężeń przyczepności zakotwienia i naprężeń w warstwie fakturowej na trwałość nowych zakotwień”.

Wszystkim uczestnikom Konferencji gratulujemy udanych obrad. Udział w tym wydarzeniu z pewnością wzbogacił wiedzę obecnych, ale także zaowocował nawiązaniem nowych znajomości.