Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 marca 2019 r. w Łomży został powołany Oddział Podlaski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na podstawie uchwały Zarządu Głównego PSRiBS. Uroczystość odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Agrobiznesu przy ul. Studenckiej 19 w Łomży, gdzie będzie się mieścić siedziba Oddziału Podlaskiego PSRiBS. Do czasu wyboru i ukonstytuowania się władz Oddziału na pełniącego obowiązki Prezesa Oddziału Podlaskiego PSRiBS Zarząd Główny powołał Pana mgr inż. Dariusza Tomaszewicza.

Podczas spotkania obecni byli ze strony Uczelni: J. M. Rektor WSA prof. dr hab. Roman Engler oraz Prorektor ds. dydaktyki WSA dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA. Dodatkowo obecni byli członkowie Stowarzyszenia Pani dr inż. Marta Mazewska oraz Pan mgr Henryk Porwisiak. PSRiBS reprezentował Sekretarz PSRiBS mgr inż. arch. Tomasz Buczek i Skarbnik Stowarzyszenia mgr inż. Robert Sitnicki oraz Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Konkursów dr inż. Jerzy OBOLEWICZ i Dyrektor ds. Realizacji Projektów i Ekspertyz mgr. inż. Wojciech Koliński. Na sali byli także obecni pracownicy i studenci Uczelni, którzy uczestniczyli w prezentacji nt. pracy i działalności PSRiBS.

Relacja zdjęciowa na stronie PSRiBS http://psribs.pl/podlaski-oddzial-psribs-w-lomzy/ i na fb:
https://www.facebook.com/psribsPOLSKA/

Cieszy nas integracja i zrzeszanie się rzeczoznawców i biegłych sądowych na terenie całego kraju. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.