W dniu 18 stycznia 2020 r. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż. arch. Adam Baryłka podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży. Z ramienia Uczelni umowę podpisał JM Rektor WSA prof. nadzw. dr hab. Roman Zbigniew Engler. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna pomiędzy Uczelnią i Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Przy podpisaniu umowy obecny był także Przewodniczący Podlaskiego Oddziału PSRiBS mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, który będzie pilotował przyszłe wspólne działania.

Cieszymy się ze współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży i mamy nadzieję na wiele sukcesów i satysfakcję z podejmowanych razem przedsięwzięć.