Porozumienie dotyczące Współpracy WSA w Łomży z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.

WSA jako beneficjent projektu pn. ,,Zawodowy kompas – odpowiedzialny wybór szkoły zawodowej” opracowała program edukacyjny wspierający odpowiedzialny wybór szkoły ponadpodstawowej przez absolwentów szkół podstawowych. Program edukacyjny ,,Zawodowy kompas” z narzędziem ICT jest otwartym zasobem edukacyjnym dostępnym pod adresem ict.wsa.edu.pl.

W ramach porozumienia  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie

mając na uwadze potrzebę kształcenia uczniów z wysokimi kompetencjami odpowiadającymi potrzebom rynku pracy oraz potrzebę rozwijania kształcenia zawodowego jako atrakcyjnej ścieżki rozwoju edukacyjno–zawodowej  uczniów zapewni udostępnianie swoich pracowni zawodowych szkołom podstawowym które wdrożyły w/w program edukacyjny do swojej praktyki.