„Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918-2018
Bezpieczeństwo Narodowe w perspektywie XXI wieku”

5 – 6 listopada 2018 roku

5 listopada 2018 roku Sala Konferencyjna
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Białystok, ul. Mickiewicza 3

Program Konferencji