Podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Łomża, a Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży ma na celu nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a uczelnią.

Porozumienie przyczyniać się ma do realizacji wspólnych projektów obu instytucji w różnych obszarach działania: możliwości promocji, wymiany praktyk i doświadczeń. Wzajemne wsparcie podczas współpracy obejmuje zakres realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, rozwoju kontaktów między instytucjami, rozwoju bazy oświatowej, kultury, sportu i turystyki. Ponadto kolejnym atutem porozumienia to współdziałanie przy rozwoju kontaktów między ośrodkami wspierania przedsiębiorczości, przedsiębiorstwami oraz organizacjsmi zajmującymi się przedsiębiorczością, rolnictwem i turystyką.

Źródło:http://gminalomza.pl/index.php?wiad=1767