Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku student, wszelkie płatności związane z tokiem nauczania, dokonuje tylko i wyłącznie na swój indywidualny numer konta bankowego. Numer konta dostępny jest po zalogowaniu się do  Wirtualnej Uczelni. Dodatkowo pojawiają się tam informacje na temat otrzymywanych świadczeń np. stypendia. Dodatkowych informacji udziela Dziekanat Uczelni.