Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością

Mając na uwadze potrzeby rynku pracy i ciągły gigantyczny brak pracowników służb medycznych proponujemy Państwu studia I i II stopnia. Jako jedyni w regionie północnowschodniej Polski oferujemy studia I stopnia (licencjackie) w trybie niestacjonarnym. Pozwala to na znalezienie nowego zawodu i gwarantuje zatrudnienie w Szpitalach i innych placówkach służby zdrowia.

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że większość programu nauczania na studiach I jak i II stopnia jest realizowana w sposób zdalny. Stwarza to niepowtarzalną możliwość studiowania wymarzonego kierunek jakim jest pielęgniarstwo dla osób, które ze względu na pracę zawodową nie mogą studiować systemem stacjonarnym. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dzięki opracowaniu odpowiednich procedur nie będziecie Państwo zmuszeni przyjeżdżać na wszystkie zjazdy przewidziane planem studiów. Konstrukcja planu w semestrze zimowym i możliwość wykorzystania technik nauki na odległość sprawia, że ilość zjazdów wymagających obecności  studenta w Uczelni wynosi 1-2 w miesiącu, co wiąże się z bezpieczeństwem i wygodą, a jednocześnie nie zmniejsza jakości przekazywanej wiedzy.

Ponadto proponujemy studentom różnorodne ułatwienia związane z finansowaniem studiów. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą otrzymać stypendia socjalne oraz niewykluczające się wzajemnie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektorskie. W sytuacjach losowych proponujemy również wystąpienie o bezzwrotną zapomogę.

Dodatkowo na studiach II stopnia na wniosek studenta odpłatność może być rozłożona na raty miesięczne płatne przez okres 48 miesięcy, w tym okres studiów – 24 miesiące i po ukończeniu studiów przez 24 miesiące. Opłaty te nie powodują naliczania żadnych kosztów dodatkowych – odsetek czy też opłat dodatkowych.

Szczegółowe informacje o kierunkach uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej https://wsa.edu.pl lub pod numerem telefonu: 86 216 94 97.

 

 

Pielęgniarstwo I stopnia 
Pielęgniarstwo II stopnia
Rekrutacja

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY