Uchwałą nr 687/216 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2016r. wydaje ocenę pozytywną dla kierunku “rolnictwo” prowadzonym na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturowym w procesie kształcenia uzyskało ocenę wyróżniającą, pozostałe kryteria  uzyskały ocenę w pełni. Następna ocena programowa na kierunku “rolnictwo” powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023.

Pełen tekst uchwały