W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyły się nasadzenia drzew tlenowych w zasobach Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. W sumie 18 sadzonek Oxytree znalazło swoje miejsce docelowe na działce obok Przedszkola Publicznego nr 9, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku im. Jana Pawła II w Łomży.

Drzewa tlenowe, które pojawiły się w ŁSM nie są jedynymi tego typu roślinami w naszym mieście. Już w kwietniu 2016 roku pomiędzy Firmą Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o., obecnie S.A. z Wrocławia, jedynym dystrybutorem sadzonek Oxytree a Wyższą Szkołą Agrobiznesu (WSA) w Łomży zostało podpisane porozumienie o współpracy. W jej wyniku w maju 2016 roku na poletku o pow. 400 m2 zostało założone pierwsze doświadczenie z drzewami tlenowymi. Z kolei w kwietniu 2019 roku podpisano trójstronne porozumienie między: MPGKiM w Łomży, Instytutem Ochrony Roślin PIB w Białymstoku i WSA w Łomży dotyczące między innymi posadzenia i badań drzew Oxytree rosnących na pasach zieleni w ciągach ulicznych.

Aktualnie w Łomży drzewa tlenowe znajdują się przy ulicach:

  • Studenckiej (poletka doświadczalne WSA w Łomży),
  • Zawadzkiej,
  • Piłsudskiego,
  • Sikorskiego,
  • Strzelców Kurpiowskich,
  • Winiarskiego,
  • Polnej,
  • Wojska Polskiego,
  • Poznańskiej,
  • Prusa.

Cieszymy się, że również ŁSM w Łomży ma swój wkład w działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście.

Zarząd ŁSM w Łomży skierował serdeczne podziękowania do Władz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz Panów dr inż. Janusza Lisowskiego, prof. WSA oraz mgr Henryka Porwisiaka – za fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia.

Tekst oraz zdjęcia: inż. Krzysztof Cieśliński