Drzewa tlenowe oxytree na doświadczeniu i plantacjach produkcyjnych

 W kwietniu 2016 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży a Firmą Oxytree Poland SA z Wrocławia w sprawie prowadzenia badań dotyczących określenie cech biometrycznych oxytree w warunkach północno wschodniej Polski w pierwszym i następnych latach wzrostu, zbadanie zawartości makro i mikropierwiastków w liściach ich składu chemicznego oraz zawartości siarki, popiołu i wartości opałowej w wyniku spalania drewna pozyskanego z oxytree. Aktualnie są założone dwa doświadczenia na poletkach doświadczalnych przy WSA o ogólnej powierzchni 1200 m2. Jednocześnie pracownicy naukowo dydaktyczni uczelni monitorują plantacje towarowe założone na terenie pow. makowskiego, ostrołęckiego, wysoko mazowieckiego i siemiatyckiego. Od maja br. obserwujemy wzrost drzew oxytree wysadzonych na pasach zieleni na terenie miasta Łomża. Na przedstawionych zdjęciach chcemy przedstawić, jak zmienia się wzrost drzew tlenowych na poletkach doświadczalnych jak i plantacjach towarowych. Jednocześnie chcemy pokazać jak szybko rosną drzewa oxytree i dlaczego są dla nas takie ważne.

Według raportu Zespołu Badaczy „Środowisko i Zasoby Leśne” Instytutu Energii Odnawialnych Uniwersytetu Castylla-La Mancha pod kierunkiem dr. Francisco Ramóna Lópeza Serrano ilość pochłanianego dwutlenku węgla przez drzewa oxytree oscyluje od 106 do 140 ton z jednego hektara w ciągu jednego roku przy obsadzie 570 szt./ha.

 

ZDOLNOŚĆ POCHŁANIANIA CO2 PRZEZ DRZEWA LIŚCIASTE

Dąb burgundzki                   7,8 ton/hektar/rok

Dąb szypułkowy                  9,1 ton/hektar/rok

Robinia akacjowa              10,7 ton/hektar/rok

Buk                                 11,6 ton/hektar/rok

OXYTREE              106 – 140 ton/hektar/rok

 

 

 

Zdjęcie 1. Sadzonki oxytree tuż przed wysadzeniem do gruntu zdjęcie z dnia 19.05.2016 r.  

Zdjęcie 2. Studenci w ramach zajęć sadzą oxytree zdjęcie z dnia 19.05.2019.

zdjęcie 3. pow. ostrołęcki. Oxytree wysadzone 26.05.2016r. Zdjęcie z dnia 20.08.2016

Zdjęcie 4. Koniec pierwszego okresu wegetacji. plantacja produkcyjna powiat ostrołęcki zdjęcie z dnia 14.10.2016 r.

zdjęcie 5. Plantacja produkcyjna pow. ostrołęcki zdjęcie z dnia 05.05.2017 r.

zdjęcie 6. Drzewo oxytree w drugim roku wegetacji WSA zdjęcie z dnia 27.08.2017

zdjęcie 7. Widok poletek WSA. Zdjęcie z dnia 16.11.2017

zdjęcie 8. Poletka WSA 17.06.2018 r.

zdjęcie 9. Plantacja towarowa w drugim roku wegetacji pow. maków mazowiecki. Zdjęcie z 13.08.2018

zdjęcie 10. Poletka WSA z dnia 16.08.2018

zdjęcie 11. plantacja towarowa pow. ostrołęcki. zdjęcie z dnia 22.09.2018

zdjęcie 12. plantacja 4 ha założona w 2018 r Stara Zblicha koło Przasnysza

zdjęcie 13. oxytree w trzecim roku wegetacji Stara Zblicha koło Przasnysza zdjęcie z dnia 19.10.2018

zdjęcie 14. Obwód pnia oxytree po 3-cim roku wegetacji. Poletka WSA z dnia 05.10.2018

zdjęcie 15. oxytree w trzecim okresie wegetacji. Zdjęcie z dnia 21.10.2018

zdjęcie 16. Poletka WSA z dnia 17.10.2018

zdjęcie 17. Kwitnące oxytree zdjęcie z dnia 04.05.2018

zdjęcie 18. Drzewa w okresie spoczynku zimowego. Zdjęcie z dnia 01.02.2019

Zdjęcie 19. Przygotowanie miejsc pod sadzenie oxytree. 13.05.2019

zdjęcie 20. Nowe doświadczenie z oxytree założone w maju 2019 r. na pow. 700 m kw.

zdjęcie 21. Sadzenie oxytree na terenie miasta Łomża. 23.05.2019

zdjęcie 22. Drzewa oxytree rosnące na pasach zieleni w Łomży. Zdjęcie z dnia 17.07.2019

zdjęcie 23 z dnia 25.09.2019 Drzewa oxytree na pasach zieleni w Łomży

zdjęcie 24. Oxytree na doświadczeniu WSA. Zdjęcie z dn19.07.2019

zdjęcie 25 z dnia 25.09.2019. Drzewa oxytree na doświadczeniu WSA w pierwszym roku wegetacji

zdjęcie 26 z dnia 25.09.2019. Drzewa oxytree na doświadczeniu WSA w czwartym roku wegetacji

zdjęcie 27 z dnia 25.09.2019. Pień drzewa oxytree. Obwód pnia 52 cm

zdjęcie 28 z dnia 27.06.2019. Plantacja oxytree na terenie gminy Czyżew założona w maju 2019

zdjęcie 29 z dnia 27.08.2019 Plantacja oxytree na terenie gminy Czyżew

zdjęcie 30 z dnia 03.09.2019 Drzewa oxytree na plantacji w gminie Czyżew