14 listopada 2019r. odbyła się impreza otrzęsinowa dla studentów I roku organizowana przez Samorząd Studencki pod przewodnictwem nowej przewodniczącej Karoliny Mróz.
Do bawiących się studentów dołączyły nasze kochane pandy. Była to kolejna, po wycieczce do Szwecji możliwość spotkania się, integracji i wspólnej zabawy studentów wszystkich kierunków.