Organizacja procesu dydaktycznego

 Szanowni Państwo

Aktualnie panująca sytuacja zmusiła nas do pracy zdalnej z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość poprzez rekomendowaną bazę Moodle (https://enauka.wsa.edu.pl/) i aplikację MS TEAMS (https://wsa.edu.pl/msteams/) oraz inne.

Nie posiadamy informacji oficjalnych od kiedy zostaną zdjęte obostrzenia związane z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w Uczelni. Gdy takie informacje pojawią się to niezwłocznie powiadomimy Państwa drogą elektroniczną.

Jednakże już dzisiaj przygotowujemy procedury by proces dydaktyczny związany z semestrem letnim roku akademickiego 2019/2020 mógł zostać dokończony w terminie do 30.09.2020r. I tak  w przypadku wyższych roczników, studentów, którzy posiadają indeks oraz kartę okresowych osiągnięć studenta w formie papierowej, dokumentację przebiegu studiów prowadzona będzie w postaci elektronicznej.

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, w przypadku dalszego zawieszenia zajęć dydaktycznych i braku możliwości realizacji egzaminów i zaliczeń w Uczelni, będą się odbywały z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację zgodnie z zasadami, które stanowi załącznik. Zależy nam by cały proces dydaktyczny został zrealizowany a w szczególności ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia praktyczne mogły być zrealizowane w nowej formie lub w przypadku niemożliwości ich organizacji w formie zdalnej odbycie ich w innym najszybciej możliwym terminie na Uczelni.

Wszystkie zarządzenia dotyczące procedur, znajdziecie Państwo na stronie: https://wsa.edu.pl/project/uczelnia/ – Dokumenty Uczelni – Zarządzenia Rektora.

Bardzo dziękuje za podjęty Przez Państwa trud prowadzenia zajęć w nowym warunkach. Liczę, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie poprawie i będziemy mogli przejść do tradycyjnej formy zajęć oraz zaliczeń zachowując przy tym wszelkie wskazane środki ostrożności. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

JM Rektor
Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
dr hab. Roman Engler prof. nadzw.

Pismo
Załącznik do pisma