25 listopada 2021 w Urzędzie Marszałkowskim woj. podlaskiego odbyła się II Wojewódzka Olimpiada Wiedzy z Zakresu Uprawy Roślin Bobowatych. Organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Podlaskiego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym z terenu województwa podlaskiego. Jego główny cel, to upowszechnianie wzorców racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi oraz zwiększenie świadomości dotyczącej upraw roślin bobowatych, a także przybliżenie młodzieży czym jest rekomendacja odmian. W olimpiadzie udział wzięło 30 uczniów z 11 szkół, którzy zmagali się z 45 pytaniami testu. Wiedzę uczniów oceniali pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży specjalizujący się w ogólnej i szczegółowej uprawie roślin dr inż. Jolanta Puczel, dr inż. Janusz Lisowski oraz mgr inż. Henryk Porwisiak. Spośród 30 uczestników konkursu zwycięzcą okazał się Mateusz Chludziński, drugie miejsce zajął Józef Lisowski, a trzecie Michał Andrzejuk. Zwycięzcy reprezentują ZSCKR w Marianowie, ZSCKR w Suwałkach oraz ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim. W imieniu marszałka Artura Kosickiego nagrody laureatom wręczył Krzysztof Szeweluk, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka.