Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Instytut Socjologii
Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej
Katedra Myśli Społecznej
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

21 maja 2019 r. godz: 10:00

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
PIELĘGNIARSTWO W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
WARTOŚCI PRACA ZDROWIE

Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Agrobiznesu, ul. Studencka 19, Łomża
Aula Nowa

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 • Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, Warszawa, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Rzymie
 • Prof. nadzw. dr hab. Roman Engler, WSA Łomża
 • Prof. dr hab. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Prof. Maurizio Vernassa, Università di Pisa, Italia
 • Dr hab. Jolanta Łodzińska, UKSW Warszawa
 • Dr inż. Piotr Ponichtera, Dziekan Wydziału Medycznego, WSA Łomża
 • Dr Franck Harvest Mbida, Uniwersytet Bertoua, Kamerun

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Mgr Izabela Metelska, Przewodnicząca OIPiP Łomża, przewodnicząca
 • Dr hab. Jolanta Łodzińska, UKSW Warszawa
 • Dr inż. Piotr Ponichtera, WSA Łomża
 • Dr Justyna Kurtyka-Chałas, UKSW Warszawa
 • Dr Franck Harvest Mbida, Uniwersytet Bertoua, Kamerun
 • Mgr Agata Rozalska, UKSW Warszawa, sekretarz

Ulotka informacyjna