Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zgodnie z artykułem 2 (punkt 2.3.) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, realizuje zadania związane z kształceniem na studiach podyplomowych.

Działalność podejmowana jest we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa.

www.irwirpan.waw.pl/oferta-edukacyjna