Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego przyznał Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży Zarząd Województwa pod przewodnictwem Jerzego Leszczyńskiego. Uczelnia została doceniona za wkład w promowanie i rozwój kształcenia rolniczego w naszym regionie.