AGROTRONIKA I Rolnictwo precyzyjne


CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:
 Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, nauczycieli kształcenia zawodowego.  

CZAS TRWANIA: trzy semestry (360 godz.)  

CEL: Uzyskanie przez słuchacza świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie eksploatacji, diagnostyki i obsługi stosowanych urządzeń i systemów agrotronicznych. Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o zajęcia prowadzone na warsztatowych stanowiskach Agrotechnik Tafiłły (http://www.agrotechnik.com.pl/) i ich firm partnerskich. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych związanych z Agrotroniką, rolnictwem precyzyjnym

Teoria połączona z praktyką (180h teorii, 160h warsztatów i zajęć praktycznych, 20h praca końcowa)

PROGRAM STUDIÓW:

Zajęcia teoretyczne:
Miejsce: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Przykładowe zagadnienia:

 • Komputerowe wspomaganie procesów w produkcji rolniczej i rolnictwo precyzyjne
 • Pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w rolnictwie (budowa, eksploatacja)
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Nowoczesne technologie stosowane w agrotechnice
 • Nowoczesne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej
 • Monitoring środowiska rolniczego
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Urządzenia i systemy agrotroniczne
 • Praca końcowa

Warsztaty i zajęcia praktyczne:
Miejsce: Agrotechnik Tafiłły (http://www.agrotechnik.com.pl/) i ich firmy partnerskie

Przykładowe zagadnienia:

 • Pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w rolnictwie
 • Urządzenia i systemy agrotroniczne
 • Eksploatacja i obsługa urządzeń
 • Diagnostyka i konserwacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
 • Dokumentacja, koszty  

Metoda oceny uczestników studiów podyplomowych: Zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez: uzyskanie wpisów w karcie osiągnięć studenta, formalne rozliczenie, praca końcowa, zdanie egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Płatność: 250 zł miesięcznie (15 rat) + opłata wpisowego 600 zł. (absolwenci WSA 300zł)

Rekrutacja (wymagane dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania poniżej)
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
 • kserokopię dyplomu (potwierdzenie za zgodność z oryginałem)
 • kserokopię dowodu osobistego (potwierdzenie za zgodność z oryginałem)
 • opłata wpisowego

Dofinansowanie Już od 1 lutego 2016 można starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tym roku o dofinansowanie mogą starać się (bez względu na wiek, jak to było w poprzednich latach):

 • mikroprzedsiębiorcy – 100% dofinansowania,
 • pozostałe firmy/instytucje – 80% dofinansowania.

Minimalna grupa 15 osób. Planowane rozpoczęcie Listopad-Grudzień 2016r.   Zgłoszenia kandydatów przyjmuje: Sekretariat Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży; Studencka 19, 18-402 Łomża lub telefonicznie: 086 216 94 97

Pliki do pobrania:

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_STUDIA_PODYPLOMOWE (125.8 KiB)

PODANIE_O_PRZYJĘCIE_NA_STUDIA_PODYPLOMOWE (509.6 KiB)

WZÓR_UMOWY_ZE_SŁUCHACZAMI_STUDIÓW_PODYPLOMOWYCH (388.2 KiB)